Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół - Świat Pracy"


Debata na temat miejsca regionu tarnowskiego na administracyjnej mapie Polski

Debaty o wojewódzkich ambicjach Tarnowa c.d.

Klub Obywatelski działający przy PTG "Sokół Świat Pracy" w Tarnowie informuje o przeprowadzanym właśnie projekcie, którego adresatami są kandydaci na posłów z okręgu tarnowskiego. Projekt dotyczy tematu podniesionego przez Klub w trakcie zorganizowanej w lecie konferencji naukowej zatytułowanej "Tarnów i region nad Dunajcem w podziale terytorialnym - doświadczenia i perspektywy". Przedsięwzięcie ma swoją kontynuację w postaci przedwyborczego panelu, który odbędzie 12 października (poniedziałek) o godz. 17:00 w starostwie. Dla publicznosci - wstęp wolny!

 

 


Podczas letniej konferencji w Tarnowie, wybitni badacze - eksperci w zakresie podziałów terytorialnych zastanawiali się z organizatorami nad racjonalnością obecnych rozwiązań ustrojowych i wpływem tych rozwiązań na rozwój takich regionów, jak tarnowski.
Z przytoczonych na konferencji, niezwykle ciekawych analiz porównawczych oraz późniejszej dyskusji wypłynął jednoznaczny wniosek, że obecny status administracyjny Tarnowa stał się oczywistą barierą dla jego rozwoju i Tarnów powinien odzyskać rangę miasta wojewódzkiego (co niekoniecznie wiązać się musi jednak z powstaniem kolejnego województwa). 

- Ten i inne arcyważne postulaty zaproszonych przez nas i red. Jacka Żołędzia naukowców, kluczowe dla zabiegów o skuteczne wyrównanie szans rozwojowych naszego regionu, dotychczas nie wybrzmiały niestety szerzej w lokalnej debacie publicznej. Nic zresztą dziwnego, bo relacja opisująca przebieg naszego seminarium ukazała się w zaledwie jednym (sic!) lokalnym medium - z goryczą podsumowuje Andrzej Olejnik, prezes "Sokoła".

Krzysztof Jasiewicz i Piotr Dziża, dwaj inni przedstawiciele Klubu Obywatelskiego, przedstawiają pomysł kontynuacji zainicjowanej debaty.

- Z wynikami seminarium postanowiliśmy zapoznać - w trakcie toczącej się przedwyborczej kampanii - przedstawicieli wszystkich komitetów wyborczych startujących w naszym okręgu (nr 15). Zainteresowanie tematem wykazało dotychczas kilkunastu kandydatów na posłów z niemal wszystkich zarejestrowanych ugrupowań. Zgodzili się oni udzielić odpowiedzi m.in. na pytania o to: 
- czy ich zdaniem reforma administracyjna kraju, dokonana 16 lat temu okazała się sukcesem ?
- czy - jako ewentualni posłowie - będą zabiegać o przeprowadzenie pogłębionej merytorycznej debaty na temat racjonalności obecnych rozwiązań dotyczących podziału terytorialnego (w tym o powołanie odrębnej komisji sejmowej ds. ewentualnych zmian w podziale terytorialnym)?
- czy uważają naprawę/ korektę podziału administracyjnego za jeden priorytetów własnej działalności poselskiej i polityki państwa w ciągu najbliższych 4 lat? 
Kandydatów zapytaliśmy także o inne, ich własne oraz ich formacji, pomysły na wyrównanie szans rozwojowych regionów, które straciły w roku 1999 status województw - 
informują K.Jasiewicz i P.Dziża.

W najbliższy poniedziałek 12 października o godzinie 17:00 w auli starostwa powiatowego w Tarnowie przy ul. Narutowicza 38, kandydaci na posłów będą mogli skonfrontować swoje stanowiska w tej kluczowej dla Tarnowa i ziemi tarnowskiej sprawie podczas publicznego panelu dyskusyjnego. 

Na ten przedwyborczy panel organizowany przez Klub Obywatelski "Sokoła" wstęp jest wolny. Organizatorzy zapraszają do przysłuchiwania się mu wszystkich wyborców z Tarnowa i okolic. 

Szczególne zaproszenie - do uczestnictwa i zrelacjonowania dyskusji - adresowane jest do lokalnych mediów.

Artykuł pochodzi z portalu intarnet.pl


"Dzień Sokoła" 2015
Jubileusz 20-lecia reaktywacji "Sokoła" w Tarnowie

W dniu 27 września br. w centrum Tarnowa Sokoli celebrowali swoje wyjątkowe święto. Nieco ponad 20 lat temu (25.08.1995 r.) na nowo założono w Tarnowie Towarzystwo „Sokół” – nadając mu nazwę Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół-Świat Pracy”. Jego założycielem był obecny prezes druh Andrzej Olejnik, który widział w „Sokole” potencjał do kształtowania młodzieży w duchu prawdziwie chrześcijańskich i patriotycznych wartości. Dodatek „Świat Pracy” jest spuścizną po środowisku „Solidarności”, która w trudnych latach stanu wojennego wydawała konspiracyjny biuletyn o takim tytule, a którego redaktorem był właśnie dh Olejnik.

Dzień ten był dla Towarzystwa bardzo ważny nie tylko z powodu jubileuszu. Oto po raz pierwszy w tarnowskim gnieździe, u boku reprezentantów „Sokoła” z Tarnowa i Gminy Tarnów stanęły zastępy druhów z Oddziałów: III Gmina Gromnik, IV Gmina Tuchów, V Gmina Pleśna, VI Gmina Szerzyny i VII Miasto Grybów. W uroczystości wzięła udział p. prezydent Dorota Krakowska oraz radni miast i gmin należących do PTG. „Sokół-Świat Pracy.

Obchody zapoczątkowano mszą św. w kościele OO. Filipinów w Tarnowie, która została odprawiona w intencji członków Towarzystwa. Po mszy Sokoli udali się do Teatru im. Ludwika Solskiego, gdzie o godz. 13:30 zaczęła się główna część uroczystości. Zebranie otworzył druh prezes  Andrzej Olejnik, a następnie odśpiewano „Marsz Sokołów”, który odegrał zespół muzyczny z ZSME w Tarnowie. Następnie dh Mateusz Olejnik wygłosił prelekcję, w której przybliżył zebranym sylwetki „ojców tarnowskiego Sokolstwa” – Ignacego Przybyłkiewicza i dr Tadeusza Tertila oraz przedstawił krótki film prezentujący działalność Sokołów w dawnych i obecnych czasach. Kolejny punkt stanowiły wystąpienia druhów i druhen stojących na czele Sekcji i Oddziałów Towarzystwa. Głos zabrał wiceprezes, naczelnik wyszkolenia sportowego oraz kierownik Sekcji Biegania i Nordic Walking dh Maciej Pokorny, następnie działalność Klubu Obywatelskiego „Sokoła” przedstawił dh Krzysztof Jasiewicz, a osiągnięcia Sekcji Kulturalno-Oświatowej zaprezentowała dhna Lucyna Olejnik. Jako kolejni wystąpili dh Jerzy Wróbel z Sekcji Turystyki Rowerowej i dh Mateusz Olejnik z Sekcji Rekonstrukcji Historycznej im. 16. Pułku Piechoty. Wyjątkowo ciekawe przedłożenia mieli prezesi i wiceprezesi oddziałów: dhna Małgorzata Namysłowski z Gromnika, dh Jan Dusza z Tuchowa, dh Jacek Hudyka z Pleśnej i dh Lech Michalski z Szerzyn. Na koniec grono sokole podziękowało prezesowi za kierowanie Towarzystwem, a prezes zrewanżował się słowami uznania dla zaangażowania Sokołów którzy poświęcają swój czas i energię dla dobra Towarzystwa. Do tych wszystkich pięknych słów przyłączyła się pani prezydent, która pogratulowała „Sokołowi” wspaniałego jubileuszu i znakomitego rozwoju. Kulminacyjnym punktem centralnej części uroczystości było przedstawienie nowej deklaracji ideowo-programowej Towarzystwa przez dh. M. Olejnika. Następnie uczestnicy Walnego Zgromadzenia złożyli w kronice podpisy pod tekstem deklaracji i zapolowali do wspólnego zdjęcia. Na zakończenie tej części obchodów wszyscy udali się na poczęstunek, gdzie wzniesiono toast za pomyślność „Sokoła” i odwagę dla jego członków w krzewieniu sokolich ideałów.

Ostatnim etapem Dnia Sokoła była część plenerowa, która odbyła się w tarnowskim Parku Strzeleckim. Była ona dobrym przykładem uniwersalności organizacji sokolej. Sekcja Biegania i Nordic Walking zorganizowała „Marsz Sokołów” (nw), którego uczestnicy okrążyli park pokonując dystans 3 km. Oddział z Szerzyn urządził pokaz baseballa, który jest nie tylko nowinką w „Sokole”, ale i w ogóle na ziemi tarnowskiej. Sekcja Rekonstrukcji Historycznej im. 16. pp. stworzyła dioramę poświęconą Wojsku Polskiemu z 1939 roku. Prawdziwym przebojem okazała się jednak mini-strzelnica uruchomiona przez Sekcję Strzelecką Oddziału w Pleśnej. Do strzelania garnęła się młodzież i dorośli, a najmłodsi za celne strzały byli nagradzani słodyczami. Uzupełnieniem części plenerowej był towarzyski mecz siatkówki pomiędzy Sekcjami Siatkówki z Tarnowa i Tuchowa.

W ten sposób „Sokół” tarnowski nie tylko uczcił 20-lecie reaktywacji, ale i symbolicznie rozwinął się w „Sokoła” ziemi tarnowskiej.  Organizatorzy „Dnia Sokoła” mają nadzieję że oto zapoczątkowali tradycję corocznego święta sokolego.

 


Prelekcja dh. M. Olejnika

Podpisanie deklaracji ideowo-programowej

 

W dniu 27 września 2015 odbyły się obchody związane z 20 rocznicą reaktywacji Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół - Świat Pracy" Tarnów. Jako sekcja należąca do stowarzyszenia uczestniczymy w uroczystościach.

                                       XVIII Rowerowa Pielgrzymka Sokołów
                                                              na Jasną Górę

       

  Serdecznie zapraszamy wszystkich na XVIII już Rowerową Pielgrzymkę Sokołów na Jasną Górę. Tak jak w ubiegłych latach organizatorem pielgrzymki jest Sekcja Turystyki Rowerowej PTG. "Sokół-Świat Pracy", a osobiście jej kierownik dh Jerzy Wróbel.

        Trzydniowa wyprawa 
rozpocznie się w piątek 11 września rano na Placu Katedralnym w Tarnowie. Tego dnia pielgrzymi pokonają dystans 115 km docierając na nocleg w Miechowie. Drugi dzień pielgrzymkowego trudu to 125 km trasy uwieńczone dotarciem do celu podróży, a mianowicie Domu Pielgrzyma w Częstochowie. Dzień trzeci jest kulminacją pielgrzymki, gdyż jej uczestnicy wezmą udział w mszy św. i pokłonią się Jasnogórskiej Pani. Powrót do Tarnowa planowany jest na godzinę 15. 

Wszystkie szczegóły i regulamin pielgrzymki dostępne są w zakładce Sekcji Turystyki

Rowerowej oraz na facebooku na stronie Towarzystwa oraz fanpage-u Pielgrzymki.

XVIII ROWEROWA PIELGRZYMKA PTG „SOKÓŁ – ŚWIAT PRACY”
TARNÓW – JASNA GÓRA
11-13 WRZEŚNIA 2015

Przed Pielgrzymką

Zgłoszenia i zapisy:
Od 17 sierpnia 2015 w lokalu Oddziału nr 2 tarnowskiej „Solidarności” – ul. Wałowa 6/4, I p. od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-15:00, w poniedziałki w godzinach 15:00-16:30 Jerzy Wróbel, tel. kom.: 603 889 909, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przy zapisie należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu (najlepiej komórkowego), PESEL oraz zadeklarować sposób powrotu (autokarem zapewnionym przez organizatora (50 osób) czy indywidualnie).

Ilość miejsc jest ograniczona (75 osób). Pielgrzymi zostaną przydzieleni do pięciu piętnastoosobowych grup według wieku i umiejętności kolarskich. Sugestie odnośnie przydziału do grupy można zgłaszać przy zapisie. Kierownikami grup będą osoby wyznaczone przez kierownictwo Pielgrzymki.

Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zgubione, szkody rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu pielgrzymki.

Każdy uczestnik bierze udział w pielgrzymce na własną odpowiedzialność.

W przypadku uczestników niepełnoletnich – zapisów mogą dokonać wyłącznie ich prawni opiekunowie, dołączając stosowne, pisemne oświadczenie o zgodzie na uczestnictwo podopiecznego co jest równoznaczne całkowitej odpowiedzialności prawnej  z tytułu jego udziału w Pielgrzymce.


Wpisowe:
Koszt pielgrzymki obejmuje noclegi, obsługę techniczną, częściowe wyżywienie, transport rowerów i bagaży oraz powrót autokarem i wynosi 100 zł od osoby, płatne przy zapisie.

W przypadku powrotu we własnym zakresie, koszt wynosi 70 zł. Członkowie PTG „Sokół-Świat Pracy” otrzymują zniżkę w wysokości 20 zł. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń/wpłat.

Kwota wpisowego nie podlega zwrotowi jeśli rezygnacja nastąpi mniej niż 48 godz. przed startem Pielgrzymki.


Warunki techniczne uczestnictwa:
Ze względu na charakter trasy polecamy wybrać rower trekkingowo-crossowy.

Każdy pielgrzym przed wyjazdem musi zadbać o stan techniczny roweru, szczególnie zaś o sprawdzenie i smarowanie łańcucha, sprawne hamulce przednie i tylnie, sprawne przerzutki, sprawne oświetlenie przednie i tylnie, dopompowane opony w dobrym stanie.

Ze względu na koleżeński charakter pomocy technicznej każdy pielgrzym w bagażu podręcznym powinien posiadać zapasową dętkę, pompkę, podstawowy zestaw narzędzi, linki hamulca i przerzutki.

Należy wyposażyć się w wygodny strój sportowy, lekkie obuwie sportowe, strój przeciwdeszczowy, bidon z napojem, suchy prowiant na czas jazdy, karimatę i śpiwór, niezbędne podczas noclegu w Miechowie. Zalecamy użycie kasku ochronnego.

Główny bagaż uczestnika (odzież, wyposażenie, wyżywienie) będzie przewożony w samochodach bagażowych i w razie konieczności dostępny na dłuższych postojach (co 15-20 km).Program Pielgrzymki

Wyjazd:
Plac Katedralny w Tarnowie, piątek, 11 września 2015r.
Godzina 6:00 – zbiórka, podział na grupy, podpis na liście wyjazdowej, załadunek bagaży.
Godzina 7:00 - błogosławieństwo pielgrzymów i wyjazd na trasę.

Pielgrzymka:
Dzień 1
11 września 2015, dystans ok. 115 km: Tarnów (Plac Katedralny) – Klikowa – Niedomice-Biskupice Radł. – Zabawa  Sanktuarium Bł. Karoliny  (Msza Św. i śniadanie) – Górka – Koszyce – Plechów, Centrum Integr. Wsi (postój) – Skalbmierz - Racławice (pomnik Bartosza Głowackiego- postój) – Miechów ok. godz. 18.00. Po kąpieli i posiłku Apel Jasnogórski w kościele p.w. Grobu Pańskiego ok. godz. 21.00.

Dzień 2
12 września 2015, dystans ok. 125 km: Pobudka o godz. 6.00-Msza Św. o godz. 7.00–wyjazd o godz 8.30 - Charsznica – Żarnowiec – Pradła(postój) – Trzebniów(postój-gorący posiłek) – Góra Mirowska – Częstochowa. ok. 18:00 dotrzemy pod Jasną Górę – pokłon na placu przed Kaplicą Cudownego Obrazu, krótka modlitwa, zdjęcia, piesze przejście do Seminarium Duchownego przy ul. Św. Barbary 41 gdzie zostawimy rowery, pobranie bagaży i przejście do Domu Pielgrzyma (Hale), gdzie nastąpi rozdział pokoi, kąpiel i kolacja. Na godzinę 21:00 udamy się na Apel Jasnogórski.

Dzień 3
13 września 2015
Pobudka o godzinie 6:00, śniadanie w pokojach we własnym zakresie. Załadunek rowerów do samochodu o godz. 7.00 na terenie Seminarium (każda z grup wyznaczy po 2 osoby).Na godzinę 8:00 wspólne wyjście na Mszę Św. Przed Cudownym Obrazem. Po Mszy powrót – śniadanie,zdanie pokoi, przejście  z  bagażami do autokaru.

Wyjazd z Częstochowy nastąpi ok. godz. 10.00. Rozładunek w Brzesku (jeśli będzie taka potrzeba) ok. godz. 14.30 przy kościele p.w. Miłosierdzia Bożego ul. Jana Pawła II 2. Przyjazd do Tarnowa planowany jest ok. godziny 15:00. Rozładunek rowerów i bagaży na parkingu przy markecie Biedronka przy skrzyżowaniu ul. Krakowska/ Czerwona.

Uwaga:należy dopilnować przykręcenia poluzowanej kierownicy.  

Noclegi:
Miechów – dom parafialny przy Bazylice Grobu Pańskiego (należy posiadać karimatę i śpiwór)oraz  Gimnazjum nr 1 w Miechowie przy ul. Wł. Sikorskiego 15b. Tam też dostępna kąpiel przy hali sportowej i gorący posiłek.

Częstochowa – Dom Pielgrzyma (hale) obok Jasnej Góry (zapewnione pokoje, łóżka, pościel i kąpiel).

Pomoc medyczna:
Na całej trasie zapewnia ją Dyplomowana Pielęgniarka poruszająca się jednym z samochodów. Na czas Pielgrzymki uczestnicy będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Przewóz bagaży:
Towarzyszyć nam będą dwa samochody bagażowe, które będą przewozić bagaż główny każdego uczestnika oraz dostępną dla wszystkich wodę mineralną, chleb, herbatę itp.

Pomoc techniczna:
Każda grupa we własnym zakresie zapewnia sobie pomoc techniczną. W przypadku poważnej awarii wezwany zostanie samochód bagażowy.

Wyżywienie:
Zapewniamy wodę mineralną, chleb, dżem i – w miarę możliwości - gorącą kawę i herbatę.

W Zabawie, Plechowie, Miechowie oraz Trzebniowie – zapewniony jest  jeden gorący posiłek.

O pozostałe wyżywienie należy zadbać we własnym zakresie – można je będzie nabyć w czasie dłuższych postojów lub wieźć w samochodzie bagażowym.

Informacje i zapisy

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół „Świat – Pracy”, Sekcja Turystyki Rowerowej

http://www.facebook.com/PielgrzymkaRowerowaPtgSokolSwiatPracyNaJasnaGore

http://www.facebook.com/PTG-Sokół-Świat-Pracy

Jerzy Wróbel, tel. kom.: 603 889 909, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prężna działalność tuchowskich Sokołów

 

                 Dnia 2 stycznia 2015 r. miała miejsce oficjalna inauguracja działalności tuchowskiego Oddziału PTG. "Sokół - Świat Pracy". W ciągu pół roku podwoił on liczbę członków i obecnie liczy ponad dwadzieścia aktywnych osób.

Najszybciej powstała Sekcja Siatkówki, która działa najprężniej - spotkania entuzjastów tego sportu odbywają się kilka razy w tygodniu. Oprócz tego w Oddziale rozwija się strzelectwo (strzelania odbywają się regularnie, głównie w Tarnowie) oraz nordic walking. Szczególnie w tej ostatniej dyscyplinie tuchowianie odnieśli szereg sukcesów. 25 maja br. w Parku Sanguszków odbyła się wspaniała impreza pod hasłem "Polska biega z Sokołem", której częścią były II otwarte Mistrzostwa Tarnowa w Nordic Walking. Reprezentantki tuchowskiego Oddziału okazały się niezrównane w chodzie na 3,5 km w kategorii wiekowej 50 +. Pierwsze miejsce zdobyła dh. Elżbieta Łempa z Lubaszowej, drugie jej koleżanka z Oddziału, a druhny Maria Wójcik i Jadwiga Ratuszyńska odpowiednio miejsce piąte i siódme.

We wrześniu planowane jest uruchomienie Sekcji Turystycznej, która ma debiutować jesiennym rajdem tatrzańskim. W zimie ma się odbyć pierwszy wyjazd członków Towarzystwa na narty.

Dla osób preferujących bardziej stacjonarną aktywność możliwe jest uruchomienie sekcji brydżowej i szachowej, gdyż tuchowski Oddział ma instruktora w tych dziedzinach.

Zebrania tuchowscy Sokoli odbywają w gmachu Domu Kultury i rozpoczęli starania o pozyskaniu własnego lokalu. Oprócz tego uruchomiono proces konsultacji z samorządem w sprawie uruchomienia strzelnicy. Członkowie Oddziału odżegnują się od powiązań z jakimikolwiek partiami politycznymi, ale podkreślają patriotyczny charakter Stowarzyszenia.

Obecnie skład Zarządu Oddziału w gm. Tuchów kształtuje się następująco:

Prezes: dh Jan Dusza
Z-ca prezesa: dh Grzegorz Mastalerz
Skarbnik: dh Wiesława M. Hudyka
Sekretarz: dh Jadwiga Ratuszyńska

Osoby zainteresowane dołączeniem do tego wspaniałego grona proszone są o kontakt
z Prezesem dh. Janem Duszą pod nr.: 507-105-435 (w godz. 7-22)

Sekcja Strzelecka Oddziału PTG. „Sokół-Świat Pracy” w Gromniku będzie korzystała z nowej strzelnicy.

28 maja w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku odbyły się obchody powiatowego Dnia Weterana Misji poza Granicami Państwa. Z tej okazji w Gromniku otwarto strzelnicę w remizie OSP, która od razu stała się miejscem rozegrania konkursu strzelniczego dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Puchar Starosty Tarnowskiego otrzymała Julita Matras, zaś puchar Wójta Gminy Gromnik – dh Bartłomiej Stachoń. Uroczystego poświęcenia strzelnicy i tablicy pamiątkowej dokonał ks. dr Andrzej Jedynak – proboszcz Parafii Gromnik, a wstęgę przecinali nasi honorowi goście: Starosta Tarnowski, Wójt Gminy Gromnik, Komendant WKU w Tarnowie, Prezes OSP w Gromniku, Przewodniczący Rady Gminy Gromnik, Dyrektor ZSOiZ w Gromniku oraz przedstawiciel młodzieży szkolnej. Nie zabrakło oczywiście „chrztu” strzelnicy czyli  pierwszych strzałów oddanych przez wyżej wymienionych gości. Co szczególnie cieszy na nowej strzelnicy oko będą ćwiczyć członkowie gromnickiego oddziału „Sokoła” z Sekcji Strzeleckiej która działa przy ZSOiZ w Gromniku.

Gratulujemy Oddziałowi w Gromniku nowej strzelnicy, a druhnom i druhom z Sekcji Strzeleckiej życzymy wysokich wyników sportowych.
Masz pytanie?
DOŁĄCZ DO NAS !

Jeśli zainteresowała Cię nasza działalność,
Jeśli dostrzegłeś w niej coś wartościowego
i interesującego dla siebie

DOŁĄCZ DO NAS !
Z Nami:
  • Dbaj o swoją sprawność fizyczną
  • Promuj polską kulturę, sztukę i tradycje
  • Szanuj wojsko i wspieraj budowę jego zaplecza
DOŁĄCZ DO NAS !

Jeśli napiszesz – odpiszemy !
Jeśli pomożesz – będziemy zobowiązani !
Jeśli zechcesz dołączyć – przyjmiemy !

ZOSTANIESZ JEDNYM Z NAS !

Brak wydarzeń