Polska Biega - Tarnów 2015

Regulamin „XI Biegu Sanguszków” oraz II Mistrzostw Tarnowa w Nordic Walking

 1. CEL

  • Popularyzacja biegania oraz nordic walking, jako najprostszych form ruchu wśród mieszkańców Tarnowa, gminy i powiatu.

  • Upamiętnienie jubileuszu 20 – lecia PTG Sokół – Świat Pracy w Tarnowie

  • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

  • Promocja rekreacyjnych walorów Tarnowa,

  • Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia.

 2. ORGANIZATOR

  • Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół-Świat Pracy w Tarnowie www.sokol-swiat-pracy.pl

 3. PARTNERZY

  • Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie /zabezpieczenie trasy i współorganizator zawodów/

  • MLUKS Tarnów /współorganizator zawodów/

  • Urząd Miasta Tarnowa /zabezpieczenie finansowe/

  • KEPA - Sport

 4. KONTAKT

Polska biega z Sokołem - Tarnów 23 Maj 2015

cykloturistika

 

Lp

Nazwa Imprezy

Termin

Uwagi

1

Powitanie Wiosny – przejażdżka doliną rzeki Białej – ognisko, kiełbaski

21.03.2015

w zależności od pogody

2

Rajd do Lipnicy Murowanej z okazji Niedzieli Palmowej.

29.03.2015

 

3

Rajd „Tour de Gmina Tarnów” dł. Ok. 20km

Akcenty patriotyczne: uczczenie żołnierzy AK oraz Święta Konstytucji 3Maja. Szczegóły w zaproszeniu przed imprezą.

3.05.2015

Szczegóły w afiszach i na stronie gminy Tarnów

4

Rajd o puchar Wójta Gminy Skrzyszów.

30.05.2015

Szczegóły w afiszach i na stronie gminy Skrzyszów

5

Pielgrzymka do Kalwarii Pacławskiej

19-21.06.2015

Organizator

Sokół Mielec

6

Udział w obchodach światowego dnia pamięci ofiar wypadków komunikacyjnych w Zabawie.

26.07.2015

 

7

Rajd 70-latków Tarnów-Bobowa-Tarnów

4.07.2015

Dopuszcza się udział młodszych kolarzy

8

Rajd na Turbacz –Święto Ludzi Gór

08-09.08.2015

Wspólnie z Sokół Mielec

9

Wyjazd na uroczystości na Jamnej- Święto Pojednania

15.08.2015

 

10

XVIII Rowerowa Piegrzymka PTG „Sokół – Świat Pracy” na Jasną Górę

11-13.09.2015

 

11

Zlot Niepodległościowy – Łowczówek’2015

8.11.2015

 

 

 

WYNIKI  KONKURSU  LITERACKIEGO ORGANIZOWANEGO
PRZEZ  PTG „SOKÓŁ-ŚWIAT  PRACY”

pen

 

Na konkurs literacki napłynęło łącznie 29 prac. Jury pod przewodnictwem Pani Antoniny Surmy-Małochleb – polonistki, przedstawiło następujący werdykt:

W kategorii szkół podstawowych: 

I miejsce nie zostało przyznane
II miejsce ex aequo: Paulina ŁątkaPatrycja Zając – Szkoła Podstawowa w Lubaszowej
III miejsce ex aequo: Piotr Pachota – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Paleśnicy, Magdalena Dzięgiel Szkoła Podstawowa nr 2 STO w Tarnowie, Wyróżnienie: Weronika Galus – Szkoła Podstawowa w Zaczarniu 

W kategorii gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: 

I miejsce: Wiktoria Lisak – Publiczne Gimnazjum nr 1 w Ryglicach
II miejsce: Paweł Stańczyk – Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Tuchowie
III miejsce: Katarzyna Rzepka – Publiczne Gimnazjum w Szczurowej 

Uczniów nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie zapraszamy do Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie – 3 maja 2015 r. o godz. 16.00, gdzie podczas finału Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej zostaną im wręczone dyplomy i nagrody rzeczowe. Fragmenty niektórych prac zostaną odczytane przez autorów lub konferansjerów publiczności zgromadzonej na koncercie.

 

 

tarnow 20 04 2015

 

Panie i Panowie
Szanowni Obywatele Tarnowa i regionu

Rok 2015 obfituje w ważne wydarzenia i rocznice, zaś do najważniejszych z nich niewątpliwie zaliczyć należy dwudziestą piątą rocznicę wolnych wyborów samorządowych na poziomie gmin, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wybory parlamentarne. Rodzi się pytanie, czy te wydarzenia mogą być inspiracją do inicjatyw regionalnych? Pytanie to postawiłem sobie i druhom z Klubu Obywatelskiego PTG „Sokół-Świat Pracy” nie bez przyczyny, gdyż w marcu roku ubiegłego grono ludzi z tego klubu zainspirowało złożenie petycji władzom miasta Tarnowa wyrażającej zaniepokojenie jego pogarszającą się sytuacją gospodarczą wyrażaną w haśle: „Bieda, bezrobocie, brak perspektyw”. Klub był również organizatorem pierwszej debaty z kandydatami na prezydenta miasta Tarnowa, której celem było wyłonienie liderów i najlepszych proponowanych przez nich projektów.

Niestety, wybory samorządowe pokazały wolę kontynuacji działań lansowanych od lat i brak ochoty dokonania radykalnych zmian. Wnikliwi obserwatorzy widzą błędy i rozrost biurokracji tzw. nowej władzy miejskiej oraz paraliż opozycji, być może oczekującej na odgórne decyzje. Pozostaje więc liczyć na jednostki niezależne, liderów środowisk pozapolitycznych, którym dobro regionu znajdującego się między Krakowem a Rzeszowem nie jest obce. Powszechnie wiadomo, że praprzyczyną degradacji tego obszaru jest zmiana podziału administracyjnego Polski, w wyniku której zlikwidowano m. in. województwo tarnowskie, nowosądeckie, krośnieńskie. Była to decyzja polityczna, która – jak zapewniano – miała być pozbawiona negatywnych konsekwencji.

Ponieważ żaden reprezentant lokalnych elit nie wskazuje na tę przyczynę kryzysu, uważam, że nadeszła pora, aby problem ten włączyć do debaty publicznej. Bowiem tylko korekta podziału administracyjnego kraju może dać impuls ożywienia gospodarczego. Do tej korekty decyzji politycznej sprzed lat, koniecznym jest uświadomienie sobie tego faktu, doprecyzowanie celu, wola zainteresowanych i zdolność do zorganizowanego czynu. Najwyższy czas policzyć straty wynikłe z likwidacji tych województw, określić roszczenia, napisać scenariusz działań w oparciu o prawo polskie i europejskie, odrzucić płytkie różnice ideologiczne i zjednoczyć się dla wspólnego dobra.

Oczywiście można nic nie robić, szukać szczęścia w różnych innych miejscach kraju i poza nim, narzekać i winić wszystkich tylko nie siebie. Tych, którzy taką postawą gardzą, namawiam do odpowiedzi na niniejszy apel i przysłanie swojej deklaracji woli przystąpienia do Inicjatywy Odbudowy Regionu. Zapewniam, że nie jest ona spowodowana chęcią kandydowania w najbliższych wyborach, zapewnienia sobie jakiś profitów czy medali.

Niech ćwierćwiecze wyborów samorządowych i dwudziestolecie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, którego jestem prezesem będzie inspiracją dla podjęcia tej inicjatywy. Każda osoba świadoma konieczności korekty podziału administracyjnego kraju i uwzględnienia w tej korekcje nowej roli dla Małopolski Wschodniej jest w tej inicjatywie mile widziana.

W czerwcu organizujemy debatę publiczną w której uczestniczyć będą specjaliści i organizatorzy podobnych inicjatyw w kraju. Zapraszam do jej współorganizowania.

Proszę zatem o odzew i rozpropagowanie inicjatywy w swoich środowiskach. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu (PTG „Sokół-Świat Pracy”, ul. Mickiewicza 4, 33-100 Tarnów, e-mail: ptgsokolswiatpracy(at)gmail.com)

Andrzej Olejnik

Protokół z eliminacji XVI Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej dla Tarnowa i powiatu tarnowskiego


pioro


10 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych odbyły się eliminacje Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej. W konkursie oceniono 10 prezentacji uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 24 uczniów gimnazjów. Jury w składzie:

 • Alicja Czerwińska-Franek – polonistka
 • Marta Cichoń – nauczycielka muzyki
 • Joanna Wróbel-Augustyn – nauczycielka muzyki
 • Lucyna Olejnik – przewodnicząca sekcji kulturalno-oświatowej PTG „Sokół-Świat Pracy”


ogłosiło następujący werdykt:

Kategoria wokalno-instrumentalna gimnazjów:

I msce – Dawid Kita z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Ryglicach

II msce – Joanna Zaucha z Publicznego Gimnazjum w Woli Rzędzińskiej

III msce ex aequo – Natalia Kucharska z Zespołu Szkół w Bruśniku

Dominika Burzawa z Publicznego Gimnazjum w Miechowicach Wielkich, piosenka „Niepodległa, niepokorna”

Kategoria recytatorska gimnazjów:

I msce – Aleksandra Żeleźnik z Gimnazjum nr 6 w Tarnowie, wiersz „Leć nam Adaś, leć”

II msce – Łucja Wantuch z Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Siedliskach, wiersz „Czarna sukienka”

III msce – Anna Złotnik z Gimnazjum w Pleśnej, wiersz „Taki kraj”

Kategoria wokalno-instrumentalna szkół ponadgimnazjalnych:

I msce - Dawid Mik i Filip Kot z I LO w Tarnowie, piosenka „Trzej przyjaciele z boiska”

II msce – Zespół wokalno-instrumentalny z III LO w Tarnowie

III msce ex aequo - Zespół wokalno-instrumentalny z Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Tarnowie

Inga Piotrowska z II LO w Tarnowie

Kategoria recytatorska szkół ponadgimnazjalnych:

I msce – Katarzyna Sozańska z IV LO w Tarnowie

II msce – Aleksandra Stanek z LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku

III msce – Marta Tabiś z LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku

Zapraszamy wszystkich laureatów 3 maja do Teatru im. L. Solskiego, gdzie otrzymają nagrody za udział w eliminacjach i będą się zmagać z laureatami z powiatu brzeskiego o tytuł zwycięzcy w każdej kategorii.

Wśród uczniów, którzy mogą się zaprezentować na scenie tarnowskiego teatru, jest kilka osób, które nie dostarczyły tekstów wykonywanych utworów. Należy je przesłać do 15 kwietnia na adres: sokol.kultura(at)gmail.com. W razie braku tekstu, uczniowie nie będą dopuszczeni do występów. Teksty nie będą przyjmowane bezpośrednio przed występem!

 

image tuchow

 

Prezes oddziału - Jan Dusza

Z-ca Prezesa oddziału - Mastalerz Grzegorz

Skarbnik - Wiesława Hudyka

Sekretarz - Jadwiga Ratuszyńska

 

Tymczasowa Siedziba - Dom Kultury w Tuchowie ul.Chopina 10 33-170 Tuchów

 

 

Masz pytanie?
DOŁĄCZ DO NAS !

Jeśli zainteresowała Cię nasza działalność,
Jeśli dostrzegłeś w niej coś wartościowego
i interesującego dla siebie

DOŁĄCZ DO NAS !
Z Nami:
 • Dbaj o swoją sprawność fizyczną
 • Promuj polską kulturę, sztukę i tradycje
 • Szanuj wojsko i wspieraj budowę jego zaplecza
DOŁĄCZ DO NAS !

Jeśli napiszesz – odpiszemy !
Jeśli pomożesz – będziemy zobowiązani !
Jeśli zechcesz dołączyć – przyjmiemy !

ZOSTANIESZ JEDNYM Z NAS !

    XX Rowerowa Pielgrzymka na Jasną Górę!
08 wrzesień 2017
  piątek