"Sokół - Świat Pracy"
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół - Świat Pracy"

3 MAJA – KONCERT FINAŁOWY XV PRZEGLĄDU POEZJI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

 

Ideą tegorocznego - XV Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej było wskazanie na zagadnienie mowy ojczystej, jako istotnego elementu tożsamości narodowej, stąd elementem scenografii było motto: "Moja wierna mowo..." (C. Miłosz).

Rywalizacja, zwłaszcza w kategorii wokalno-instrumentalnej, stała na wysokim poziomie, co znajdowało odzwierciedlenie w ocenach jury, które tym razem miało wybrać jedna prezentację, której wykonawca otrzymywał tytuł ZWYCIĘZCY.

Oto wyniki rywalizacji konkursowej:

 • Zwycięstwo w kategorii wokalno-instrumentalnej gimnazjów - Chór „Cantare" z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Tarnowie
 • w kategorii recytatorskiej gimnazjów - Joanna Krzywoń z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Ryglicach
 • w kategorii wokalno-instrumentalnej szkół ponadgimnazjalnych - Justyna Kania z IV Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie
 • w kategorii recytatorskiej szkół ponadgimnazjalnych nie odbyła się rywalizacja finałowa, gdyż w eliminacjach dla Tarnowa i powiatu tarnowskiego przyznano tylko jedną, pierwszą nagrodę, uczennicy Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych Kindze Michoń (z Brzeska i powiatu brzeskiego również nikt w tej kategorii nie wystąpił).


Przeglądowi towarzyszył konkurs epistolograficzny. Widownia zgromadzona 3 maja w Teatrze im. L. Solskiego miała okazję wysłuchać najlepszych prac w każdej z kategorii konkursowej.

I miejsce wśród uczniów szkół podstawowych zajęła Zuzanna Moskal ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie;

I miejce w kategorii uczniów gimnazjów ex aequo zajęły: Karolina Kozioł - Zespół Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie oraz Agnieszka Sądowicz z Niepublicznego Gimnazjum "Piętnastka" w Tarnowie;

I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych: Ewa Dąbroś z Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie.

W listach nadesłanych na konkurs wyodrębniło się kilka wątków: adresatami ich często byli dziadkowie, których dzieci i młodzież uznawali za nauczycieli patriotyzmu; pisano o pięknie ziemi ojczystej – zarówno miejsc wymienionych przez M. Grechutę w tekście piosenki „Ojczyzna”, jak i o miejscach zamieszkania autorów. W niektórych listach pojawił się też niepokój związany z koniecznością opuszczenia ojczyzny oraz z emigracją zarobkową adresatów listów.

Jako organizatorzy jesteśmy bardzo radzi z tej próby wskrzeszenia sztuki epistolograficznej. Mamy nadzieję, że nie będzie to jednorazowe doświadczenie.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM NAUCZYCIELOM I OPIEKUNOM, POD KTÓRYCH KIERUNKIEM UCZNIOWIE PRZYGOTOWYWALI SIĘ DO UDZIAŁU W NASZYM PROJEKCIE.

Wyniki konkursu epistolograficznego, organizowanego przez
PTG „Sokół-Świat Pracy” pod hasłem „Moja wierna mowo…”

 

Na konkurs nadesłano 69 prac, w tym 28 ze szkół podstawowych, 34 z gimnazjów i 7 ze szkół ponadgimnazjalnych. Autorami listów, które zostały nagrodzone lub wyróżnione są:

Szkoły podstawowe

Nagrodzone:

 1. Zuzanna Moskal, kl. V d, Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Tarnowie
 2. Marcelina Zając, kl. VI, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Joninach
 3. Julia Jodłowska, kl. VI, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Joninach

Wyróżnieni:

 1. Bartosz Grzenia, kl. V, Szkoła Podstawowa im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Ryglicach
 2. Oliwia Kosman, kl. V, Szkoła Podstawowa im. Bł. E. Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej
 3. Sylwia Zając, kl. V, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Joninach

Gimnazja:

Nagrodzone:

 1. Ex aequo: Karolina Kozioł, kl. II, Zespół Szkoły Podstawowej nr 1 im. AK i Gimnazjum w Szynwałdzie, Agnieszka Sądowicz – Niepubliczne Gimnazjum „Piętnastka” w Tarnowie
 2. Julia Nadolnik, kl. I b, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie
 3. Karolina Pikus, kl. III c, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Ryglicach

Wyróżnienie za oryginalną szatę graficzną: Marta Kalicińska - Niepubliczne Gimnazjum „Piętnastka” w Tarnowie

Szkoły ponadgimnazjalne:

Nagrodzona:

Ewa Dąbroś – Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie

Wyróżnienie:

Karolina Pilas, kl. II d, III Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie

Uczniów nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie zapraszamy do Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie, dn. 3 maja 2014 r. na godz. 16.00, gdzie podczas koncertu finałowego XV

Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej zostaną im wręczone nagrody i podziękowania. Najlepsze prace zostaną odczytane publiczności przez ich autorów lub konferansjerów, prowadzących koncert.

Lucyna Olejnik - Przewodnicząca Sekcji Kulturalno-Oświatowej

Protokół z eliminacji XV Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej

dla Tarnowa i powiatu tarnowskiego

W dniu 4 kwietnia 2014 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie-Mościcach miały miejsce eliminacje XV Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej dla Tarnowa i powiatu tarnowskiego. W konkursie oceniono 29 prezentacji z gimnazjów i 9 ze szkół ponadgimnazjalnych. Jury w składzie:

Anna Krakowska – polonistka

Bogusława Gawełczyk – członkini PTG „Sokół-Świat Pracy”

Marta Cichoń – nauczycielka muzyki

Joanna Wróbel-Augustyn – nauczycielka muzyki

Lucyna Olejnik – przewodnicząca sekcji kulturalno-oświatowej PTG „Sokół-Świat Pracy” ogłosiło następujący werdykt:

Kategoria wokalno-instrumentalna gimnazjów:

I msce – Dawid Kita z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Ryglicach; piosenka: „Który

skrzywdziłeś”

II msce ex aequo – Chór „Cantare” z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Tarnowie;

piosenka: „Dziś idę walczyć – mamo”

Dominika Pruchnicka z Zespołu Szkół Gimnazjum Publicznego w

Gromniku; piosenka „Miejcie nadzieję”

III msce ex aequo – Dominika Kukułka z Pałacu Młodzieży w Tarnowie

Dawid Mik, Filip Kot z Gimnazjum nr 2 w Tarnowie

Marta Cholewa Ben Driss z Gimnazjum nr 4 w Tarnowie

Wyróżnienia – duet Iwona Burnat, Dominika Pruchnicka z Zespołu Szkół Gimnazjum

Publicznego w Gromniku

Anna Nowak z Publicznego Gimnazjum w Miechowicach Wielkich

Kategoria recytatorska gimnazjów:

I msce – Joanna Krzywoń z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Ryglicach

II msce – Kamil Kłos z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Ryglicach

III msce ex aequo – Dawid Kita z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Ryglicach

Joanna Konieczna zGimnazjum nr 7 w Tarnowie

Kategoria wokalno-instrumentalna szkoły ponadgimnazjalne:

I msce – Justyna Kania z IV LO w Tarnowie

II msce – Justyna Piątek z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie

III msce – Anna Zych z Bursy Międzyszkolnej w Tarnowie

Kategoria recytatorska szkół pondgimnazjalnych:

Imsce – Kinga Michoń z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie;

wiersz – „Oblicze Ojczyzny”

Wyróżnienia: Estera Szot z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie

Dorota Mondel z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie

Laureaci trzech pierwszych miejsc wystąpią w koncercie finałowym XV Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej w Tarnowskim Teatrze w dn. 3 maja 2014 r. o godz. 16.00. Będą rywalizować z laureatami eliminacji dla powiatu brzeskiego o tytuł Zwycięzcy XV Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej. Tym razem każdy z uczestników może wykonać tylko jeden utwór (wskazany w werdykcie Jury eliminacji powiatowych).

Wszyscy laureaci oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.  

Masz pytanie?
DOŁĄCZ DO NAS !

Jeśli zainteresowała Cię nasza działalność,
Jeśli dostrzegłeś w niej coś wartościowego
i interesującego dla siebie

DOŁĄCZ DO NAS !
Z Nami:
 • Dbaj o swoją sprawność fizyczną
 • Promuj polską kulturę, sztukę i tradycje
 • Szanuj wojsko i wspieraj budowę jego zaplecza
DOŁĄCZ DO NAS !

Jeśli napiszesz – odpiszemy !
Jeśli pomożesz – będziemy zobowiązani !
Jeśli zechcesz dołączyć – przyjmiemy !

ZOSTANIESZ JEDNYM Z NAS !

    Finał XIX PPIPP
03 maj 2018
  czwartek godz. 16:00