"Sokół - Świat Pracy"
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół - Świat Pracy"

Mottem naszego Towarzystwa jest hasło: „W zdrowym ciele – zdrowy duch”.

Słowa te, zaczerpnięte ze starożytnych satyr Juvenalisa, do dziś nie straciły na swej aktualności. Dążymy do rozwoju fizycznego, duchowego i intelektualnego jednostek, a w konsekwencji całego społeczeństwa. Poprzez organizację aktywności fizycznej, chcemy kształtować charaktery i propagować tradycyjne wartości, w tym szlachetną postawę miłości Ojczyzny i ofiarności dla dobra ogółu. Czerpiemy z zasobów kultury narodowej i chcemy podnosić jej poziom tak w wymiarze indywidualnym jak i zbiorowym. Przygotowujemy członków do świadomego, twórczego, aktywnego i odpowiedzialnego przewodzenia lokalnej społeczności. „Sokół” jest wdzięcznym polem realizacji inicjatyw służących zarówno rozwojowi osobistemu jak i dobru Ojczyzny zarówno tej małej jak i tej wielkiej.

Masz pytanie?
DOŁĄCZ DO NAS !

Jeśli zainteresowała Cię nasza działalność,
Jeśli dostrzegłeś w niej coś wartościowego
i interesującego dla siebie

DOŁĄCZ DO NAS !
Z Nami:
  • Dbaj o swoją sprawność fizyczną
  • Promuj polską kulturę, sztukę i tradycje
  • Szanuj wojsko i wspieraj budowę jego zaplecza
DOŁĄCZ DO NAS !

Jeśli napiszesz – odpiszemy !
Jeśli pomożesz – będziemy zobowiązani !
Jeśli zechcesz dołączyć – przyjmiemy !

ZOSTANIESZ JEDNYM Z NAS !

Brak wydarzeń