"Sokół - Świat Pracy"
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół - Świat Pracy"

Reorganizacja Oddziału II Gmina Tarnów

        9 stycznia br. w tarnowskim teatrze miało miejsce zebranie reorganizowanego Oddziału II Gmina Tarnów PTG. "Sokół-Świat Pracy". Na spotkaniu wybrano nowy Zarząd Oddziału w następującym składzie: prezes dh Kamil Sznajder, z-ca prezesa dh Sebastian Gurgul, sekretarz dh Mateusz Kozdroń, skarbnik dh Jakub Lazarowicz.

W Oddziale działa jedna Sekcja - Sekcja Paramilitarna, a w trakcje formowania jest Sekcja Futsalu, która powstaje w miejsce takiej samej Sekcji, która przeszła do Oddziału I Miasto Tarnów.

Nowym władzom Oddziału życzymy powodzenia we wszelkich przedsięwzięciach na niwie sokolej.