"Sokół - Świat Pracy"
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół - Świat Pracy"

Prężna działalność tuchowskich Sokołów

 

                 Dnia 2 stycznia 2015 r. miała miejsce oficjalna inauguracja działalności tuchowskiego Oddziału PTG. "Sokół - Świat Pracy". W ciągu pół roku podwoił on liczbę członków i obecnie liczy ponad dwadzieścia aktywnych osób.

Najszybciej powstała Sekcja Siatkówki, która działa najprężniej - spotkania entuzjastów tego sportu odbywają się kilka razy w tygodniu. Oprócz tego w Oddziale rozwija się strzelectwo (strzelania odbywają się regularnie, głównie w Tarnowie) oraz nordic walking. Szczególnie w tej ostatniej dyscyplinie tuchowianie odnieśli szereg sukcesów. 25 maja br. w Parku Sanguszków odbyła się wspaniała impreza pod hasłem "Polska biega z Sokołem", której częścią były II otwarte Mistrzostwa Tarnowa w Nordic Walking. Reprezentantki tuchowskiego Oddziału okazały się niezrównane w chodzie na 3,5 km w kategorii wiekowej 50 +. Pierwsze miejsce zdobyła dh. Elżbieta Łempa z Lubaszowej, drugie jej koleżanka z Oddziału, a druhny Maria Wójcik i Jadwiga Ratuszyńska odpowiednio miejsce piąte i siódme.

We wrześniu planowane jest uruchomienie Sekcji Turystycznej, która ma debiutować jesiennym rajdem tatrzańskim. W zimie ma się odbyć pierwszy wyjazd członków Towarzystwa na narty.

Dla osób preferujących bardziej stacjonarną aktywność możliwe jest uruchomienie sekcji brydżowej i szachowej, gdyż tuchowski Oddział ma instruktora w tych dziedzinach.

Zebrania tuchowscy Sokoli odbywają w gmachu Domu Kultury i rozpoczęli starania o pozyskaniu własnego lokalu. Oprócz tego uruchomiono proces konsultacji z samorządem w sprawie uruchomienia strzelnicy. Członkowie Oddziału odżegnują się od powiązań z jakimikolwiek partiami politycznymi, ale podkreślają patriotyczny charakter Stowarzyszenia.

Obecnie skład Zarządu Oddziału w gm. Tuchów kształtuje się następująco:

Prezes: dh Jan Dusza
Z-ca prezesa: dh Grzegorz Mastalerz
Skarbnik: dh Wiesława M. Hudyka
Sekretarz: dh Jadwiga Ratuszyńska

Osoby zainteresowane dołączeniem do tego wspaniałego grona proszone są o kontakt
z Prezesem dh. Janem Duszą pod nr.: 507-105-435 (w godz. 7-22)