"Sokół - Świat Pracy"
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół - Świat Pracy"


"Dzień Sokoła" 2015
Jubileusz 20-lecia reaktywacji "Sokoła" w Tarnowie

W dniu 27 września br. w centrum Tarnowa Sokoli celebrowali swoje wyjątkowe święto. Nieco ponad 20 lat temu (25.08.1995 r.) na nowo założono w Tarnowie Towarzystwo „Sokół” – nadając mu nazwę Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół-Świat Pracy”. Jego założycielem był obecny prezes druh Andrzej Olejnik, który widział w „Sokole” potencjał do kształtowania młodzieży w duchu prawdziwie chrześcijańskich i patriotycznych wartości. Dodatek „Świat Pracy” jest spuścizną po środowisku „Solidarności”, która w trudnych latach stanu wojennego wydawała konspiracyjny biuletyn o takim tytule, a którego redaktorem był właśnie dh Olejnik.

Dzień ten był dla Towarzystwa bardzo ważny nie tylko z powodu jubileuszu. Oto po raz pierwszy w tarnowskim gnieździe, u boku reprezentantów „Sokoła” z Tarnowa i Gminy Tarnów stanęły zastępy druhów z Oddziałów: III Gmina Gromnik, IV Gmina Tuchów, V Gmina Pleśna, VI Gmina Szerzyny i VII Miasto Grybów. W uroczystości wzięła udział p. prezydent Dorota Krakowska oraz radni miast i gmin należących do PTG. „Sokół-Świat Pracy.

Obchody zapoczątkowano mszą św. w kościele OO. Filipinów w Tarnowie, która została odprawiona w intencji członków Towarzystwa. Po mszy Sokoli udali się do Teatru im. Ludwika Solskiego, gdzie o godz. 13:30 zaczęła się główna część uroczystości. Zebranie otworzył druh prezes  Andrzej Olejnik, a następnie odśpiewano „Marsz Sokołów”, który odegrał zespół muzyczny z ZSME w Tarnowie. Następnie dh Mateusz Olejnik wygłosił prelekcję, w której przybliżył zebranym sylwetki „ojców tarnowskiego Sokolstwa” – Ignacego Przybyłkiewicza i dr Tadeusza Tertila oraz przedstawił krótki film prezentujący działalność Sokołów w dawnych i obecnych czasach. Kolejny punkt stanowiły wystąpienia druhów i druhen stojących na czele Sekcji i Oddziałów Towarzystwa. Głos zabrał wiceprezes, naczelnik wyszkolenia sportowego oraz kierownik Sekcji Biegania i Nordic Walking dh Maciej Pokorny, następnie działalność Klubu Obywatelskiego „Sokoła” przedstawił dh Krzysztof Jasiewicz, a osiągnięcia Sekcji Kulturalno-Oświatowej zaprezentowała dhna Lucyna Olejnik. Jako kolejni wystąpili dh Jerzy Wróbel z Sekcji Turystyki Rowerowej i dh Mateusz Olejnik z Sekcji Rekonstrukcji Historycznej im. 16. Pułku Piechoty. Wyjątkowo ciekawe przedłożenia mieli prezesi i wiceprezesi oddziałów: dhna Małgorzata Namysłowski z Gromnika, dh Jan Dusza z Tuchowa, dh Jacek Hudyka z Pleśnej i dh Lech Michalski z Szerzyn. Na koniec grono sokole podziękowało prezesowi za kierowanie Towarzystwem, a prezes zrewanżował się słowami uznania dla zaangażowania Sokołów którzy poświęcają swój czas i energię dla dobra Towarzystwa. Do tych wszystkich pięknych słów przyłączyła się pani prezydent, która pogratulowała „Sokołowi” wspaniałego jubileuszu i znakomitego rozwoju. Kulminacyjnym punktem centralnej części uroczystości było przedstawienie nowej deklaracji ideowo-programowej Towarzystwa przez dh. M. Olejnika. Następnie uczestnicy Walnego Zgromadzenia złożyli w kronice podpisy pod tekstem deklaracji i zapolowali do wspólnego zdjęcia. Na zakończenie tej części obchodów wszyscy udali się na poczęstunek, gdzie wzniesiono toast za pomyślność „Sokoła” i odwagę dla jego członków w krzewieniu sokolich ideałów.

Ostatnim etapem Dnia Sokoła była część plenerowa, która odbyła się w tarnowskim Parku Strzeleckim. Była ona dobrym przykładem uniwersalności organizacji sokolej. Sekcja Biegania i Nordic Walking zorganizowała „Marsz Sokołów” (nw), którego uczestnicy okrążyli park pokonując dystans 3 km. Oddział z Szerzyn urządził pokaz baseballa, który jest nie tylko nowinką w „Sokole”, ale i w ogóle na ziemi tarnowskiej. Sekcja Rekonstrukcji Historycznej im. 16. pp. stworzyła dioramę poświęconą Wojsku Polskiemu z 1939 roku. Prawdziwym przebojem okazała się jednak mini-strzelnica uruchomiona przez Sekcję Strzelecką Oddziału w Pleśnej. Do strzelania garnęła się młodzież i dorośli, a najmłodsi za celne strzały byli nagradzani słodyczami. Uzupełnieniem części plenerowej był towarzyski mecz siatkówki pomiędzy Sekcjami Siatkówki z Tarnowa i Tuchowa.

W ten sposób „Sokół” tarnowski nie tylko uczcił 20-lecie reaktywacji, ale i symbolicznie rozwinął się w „Sokoła” ziemi tarnowskiej.  Organizatorzy „Dnia Sokoła” mają nadzieję że oto zapoczątkowali tradycję corocznego święta sokolego.

 


Prelekcja dh. M. Olejnika

Podpisanie deklaracji ideowo-programowej