"Sokół - Świat Pracy"
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół - Świat Pracy"

ZAPRASZAMY !!!

Już 21 maja na terenie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych rozpocznie się XII Bieg Sanguszków,

połączony z III Mistrzostwami Tarnowa w Nordic Walking.

 

 

Polska Biega 2016

 

Regulamin XII Biegu Sanguszków

Regulamin III Mistrzostw Tarnowa w Nordic Walking