"Sokół - Świat Pracy"
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół - Świat Pracy"

Tarnów, 28 września 2016 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy I Nauczyciele Szkół Tarnowa I Regionu Tarnowskiego

Po raz kolejny zwracamy się do Państwa z prośbą o rozpropagowanie naszej propozycji, która może być potraktowana jako artystyczna wypowiedź na temat Ojczyzny oraz jako element wychowania patriotycznego.

Tym razem zapraszamy do udziału w Przeglądzie Filmów Patriotycznych, którego tytuł brzmi: „Moja wizja patriotyzmu”. Mamy nadzieję, że będzie to początek cyklicznej imprezy, organizowanej dla uczczenia Święta Niepodległości w Tarnowie i regionie tarnowskim przez nasze Towarzystwo, podobnie jak Przegląd Poezji i Pieśni Patriotycznej już od siedemnastu lat towarzyszący obchodom rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Oczekujemy, że filmy przygotowane przez uczestników tegorocznej edycji konkursu pozwolą odkryć bogactwo form manifestowania patriotyzmu. W wyborze tematyki filmu można sięgnąć do wydarzeń i postaci, które polski parlament wybrał na patronów roku 2016. Rozstrzygnięcie konkursu przypadnie na dzień 11 Listopada.

Przesłanie i motto naszego projektu stwarzają duże możliwości twórczego zaangażowania. Prosimy więc o rozpropagowanie naszej inicjatywy wśród dzieci i młodzieży i zachęcenie do udziału w I Przeglądzie Filmów Patriotycznych.

 

Dokumenty związane z konkursem (regulamin i karta zgłoszenia) są dostępne poniżej.

Regulamin ( ODT ) ( DOC )

Karta Zgłoszenia ( ODT ) ( DOC )