"Sokół - Świat Pracy"
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół - Świat Pracy"

Począwszy od dnia 8 listopada br. 30 uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie wzięło udział w kursie strzelecko-obronnym zorganizowanym dzięki wsparciu Wydziału Edukacji Miasta Tarnowa, a prowadzonym przez członków Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół-Świat Pracy” w ramach „Kursu proobronnego z elementami strzeleckimi dla szkół ponadgimnazjalnych w Tarnowie”

 

Podczas ponad tygodniowych zajęć teoretycznych i praktycznych młodzież miała okazję poznać historię PTG „Sokół”, organizację Sił Zbrojnych RP, szkolnictwa wojskowego czy Wojsk Obrony Terytorialnej. Elementy musztry, zasady poruszania się w terenie czy rzeczywistość współczesnych konfliktów zbrojnych i rola oddziałów nieregularnych to kolejne tematy, które poznawali kursanci podczas, dobrowolnych i obywających się po zajęciach szkolnych, spotkań.

Jednak najbardziej ciekawe dla młodych ludzi były zajęcia teoretyczne i praktyczne dot. strzelectwa. Poznanie budowy broni krótkiej i długiej, jej obsługi, postaw strzeleckich oraz zasad bezpieczeństwa obsługi broni sprawiło, że finalne strzelanie z 3 różnych kalibrów i rodzajów broni, które odbyło się pod okiem uprawnionych instruktorów strzelectwa Tarnowskiego Klubu Strzeleckiego LOK, przebiegło sprawnie i bezpiecznie. Krótkie strzelanie pozostawiło pewien niedosyt u kursantów, co jednak powinno pozytywnie motywować ich ewentualne dalsze rozwijanie zainteresowań strzelecko – obronnych w przyszłości.

{gallery}2017/kurs_obronny{/gallery}