"Sokół - Świat Pracy"
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół - Świat Pracy"

Dnia 4 lutego 2018r. w Tarnowskim Starostwie odbyło się walne zebranie PTG "SOKÓŁ – ŚWIAT PRACY" z wszystkich oddziałów i sekcji towarzystwa, zebranie miało charakter sprawozdawczy. Oddziały przygotowały sprawozdania za rok 2017, w którym przedstawili wszystkie wydarzenia i inicjatywy, które organizowali lub w których brali udział.

Zostały poruszone następujące sprawy: mundur galowy, legitymacja członkowska. Na uroczystości była wspólna integracja podczas przerwy oraz podziękowania dla druhów które wręczył Prezes dh Andrzej Olejnik.

{gallery}2018/walne_zebranie/1{/gallery}