"Sokół - Świat Pracy"
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół - Świat Pracy"

Z okazji Świąt Wielkanocnych

Życzymy wiary, nadziei i miłości

od Jezusa Zmartwychwstałego, 

niech dodaje siły na każdy dzień.

Życzą druhowie

PTG "Sokół - Świat Pracy"

images