"Sokół - Świat Pracy"
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół - Świat Pracy"

W piątek - 9 lutego br. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków PTG. "Sokół-Świat Pracy" Oddział Miasto i Gmina Tarnów.

Na zebraniu podsumowano miniony rok, przedstawiono dotychczasową działalność Sekcji i Koła "Sokoła" w ZSME Tarnów oraz zaprezentowano plany na przyszły rok.

Na wniosek Sekcji Rozwoju uchwalono poparcie Oddziału dla postulatów zmian administracyjnych autorstwa dr. Łukasza Zaborowskiego.

WZC uchwaliło także aktualizację składu Zarządu Oddziału, który obecnie składa się z sześciu osób: dh. Agnieszki Duraj, dh. dr. Ryszarda Nejmana, dh. Andrzeja Olejnika, dh. dr. Mateusza Olejnika, dh. Artura Stańczyka i dh. Jerzego Wróbla.

Jednocześnie z funkcji prezesa Zarządu Oddziału zrezygnował dh dr Mateusz Olejnik - prezes PTG. "Sokół-Świat Pracy".

Zgodnie z propozycją Zarządu i z poparciem WZC nowym prezesem został dh Andrzej Olejnik.

Dotychczasowemu prezesowi dziękujemy, a dh. Andrzejowi życzymy sukcesów w pełnieniu tej zaszczynej funkcji.

Całemu Oddziałowi zaś, aby prężnie się rozwijał zarówno liczebnie jak i pod względem różnych form aktywności.