"Sokół - Świat Pracy"
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół - Świat Pracy"

Za nami Walne Zgromadzenie Członków PTG. "Sokół-Świat Pracy"

 

W piątek 26 kwietnia odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Członków PTG. "Sokół-Świat Pracy". Podczas zgromadzenia prezes dh Mateusz Olejnik złożył sprawozdanie z działalności Zarządu za ostatni rok. Następnie prezesi oddziałów - dh Szczepan Moskała w imieniu O. Grybów i dh. Mateusz Olejnik oraz Andrzej Olejnik w imieniu O. Tarnów,  zaprezentowali działalność oddziałów od ostatniego Walnego Zgromadzenia. Dh Szczepan Moskała złożył sprawozdanie finansowe i na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwalono absolutorium dla Zarządu.

Następnie, wobec rezygnacji kilku członków Zarządu przeprowadzono wybory uzupełniające. Skład aktualnego Zarządu przedstawia się następująco:

prezes: dr Mateusz Olejnik

wiceprezes: Agnieszka Duraj

skarbnik: Szczepan Moskała

sekretarz: Andrzej Olejnik

członkowie: Marcin Kwolek, Tomasz Matuła, Jerzy Wróbel

Uzupełniono także skład Komisji Rewizyjnej, która obecnie kształtuje się w następujący sposób:

Przewodniczący: Mirosław Biedroń

członkowie: dr Ryszard Nejman oraz Łucja Zelek

Szczególnie cieszymy się że do Zarządu weszli wybitni sportowcy dh. Agnieszka Duraj i dh. Marcin Kwolek. Gratulujemy im wyboru i życzymy sukcesów organizacyjnych dorównujących tym sportowym.