"Sokół - Świat Pracy"
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół - Świat Pracy"

Finał XIV Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej – 3 maja 2013 r.

 

DSC02734

 

Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja w Tarnowskim Teatrze odbył się Finał XIV Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej. Był on elementem miejskich i powiatowych obchodów tego święta.

Patronat nad tegorocznym Przeglądem objęli:

-    Jego Ekscelencja Biskup Tarnowski Andrzej Jeż

 -     Starosta Powiatu Tarnowskiego Pan Roman Łucarz

 -     Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” Pan Wojciech Grzeszek.

Pomimo ulewnego deszczu wielu Tarnowian przybyło posłuchać patriotycznych pieśni i wierszy. Widzowie mieli też okazję żywo uczestniczyć w koncercie, gdyż otrzymali wydane przez nasze Towarzystwo na tę okoliczność śpiewniki. W zbiorowym wykonaniu pieśni pomagał nam gość z Gminy Lisia Góra - Pan Piotr Bogacz, instruktor chórów młodzieżowych. Od czterech lat regulamin przewiduje ocenianie uczestników konkursu, tuż po występie. O zwycięstwie i zdobyciu kolejnych miejsc decyduje łączna suma punktów. W bieżącej edycji Przeglądu      w skład jury weszli:

Pani Joanna Augustyn-Wróbel – nauczycielka muzyki w szkołach Gminy Tarnów,

Pani Bogusława Gawełczyk – członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół-Świat Pracy”,

Pani Elżbieta Kapłońska – doktorantka Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, dawna uczestniczka Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej,

Pani Katarzyna Wrona - Absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie wiolonczeli,założycielka kwartetu smyczkowego Chilla Quartet, nauczycielka w Szkole Muzycznej  w Brzesku,

Przewodnicząca - Pani Lucyna Olejnik, szefowa sekcji kulturalno-oświatowej „Sokoła”.

            W wyniku rywalizacji konkursowej tytuł zwycięzcy zdobyli:

W kategorii recytatorskiej gimnazjów – Joanna Krzywoń z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Ryglicach

W kategorii wokalno-instrumentalnej gimnazjów - zespół z Publicznego Gimnazjum w Rzezawie w składzie: Magdalena Kutyba, Anna Rydz, Magdalena Szydłowska, Joanna Wojtowicz

W kategorii recytatorskiej szkół ponadgimnazjalnych – Gabriela Talaczek z VII LO w Tarnowie

W kategorii wokalno-instrumentalnej szkół ponadgimnazjalnych – Kinaga Borsa z III LO w Tarnowie

Zarówno zwycięzcy koncertu finałowego, jak i laureaci eliminacji dla Tarnowa i regionu tarnowskiego otrzymali atrakcyjne nagrody, które Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół-Świat Pracy zawdzięcza sponsorom Przeglądu:

Zarządowi Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność"
Starostwu Powiatowemu w Tarnowie
Wydziałowi Kultury Urzędu Miasta Tarnowa
Wydziałowi Marki Urzędu Miasta Tarnowa    

Podziękowania należą się także wszystkim nauczycielom i opiekunom młodzieży uczestniczącej w Przeglądzie za ich trud w przygotowanie do występów.

Dziękujemy za wszelką okazaną nam pomoc i dalej liczymy na wsparcie w realizacji naszego patriotycznego programu wychowania młodego pokolenia.

 

Wyniki eliminacji XIV Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej

Kategoria recytatorska – gimnazja:

1-sze miejsce: Joanna Krzywoń – Publiczne Gimnazjum nr 1 w Ryglicach

2-gie miejsce: Aneta Płaza - Publiczne Gimnazjum nr 1 w Ryglicach

3-cie miejsce: Natalia Sułowska – Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem w Pleśnej

Kategoria wokalno-instrumentalna – gimnazja:

1-sze miejsce: chór Cantare – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Tarnowie

2-gie miejsce: Natalia Kawa – Zespół Szkolno- Przedszkolny w Zalasowej

3-cie miejsce: ex aequo:

- Anita Ślęczkowska – Gimnazjum w Borkach

- Zespół „Remedium” – Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu

Kategoria recytatorska – szkoły ponadgimnazjalne:

1-sze miejsce: Gabriela Talaczek - VII Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie

2-gie miejsce: Małgorzata Sitko – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dąbrowie Tarnowskiej

3-cie miejsce ex aequo:

- Jakub Nowak – Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie-Mościcach

- Sara Szabla – Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych

Katogoria wokalno-instrumentalna –  szkoły ponadgimnazjalne:

1-sze miejsce: Justyna Kania – IV Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie

2-gie miejsce: Kinga Borsa – III Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie

3-cie miejsce ex aequo:

- zespół wokalno-instrumentalny - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie

- Sylwia Masłoń – XX Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie

 

                                                                                                                      Tarnów, 11 lutego 2013 r.

Gloria victis –
Chwała zwyciężonym

                                                                                                                                                Szanowni Państwo
                                                                                                                                                Dyrektorzy i nauczyciele szkół
                                                                                                                                                powiatu brzeskiego, dąbrowskiego,
                                                                                                                                                tarnowskiego i miasta Tarnowa

Rok 2013 został ogłoszony w Polsce i na Litwie Rokiem Powstania Styczniowego. Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół-Świat Pracy” ma szczególne powody, aby uczcić rocznicę tego zrywu narodowego, stąd propozycja, aby organizowany przez nasze Towarzystwo już po raz czternasty Przegląd Poezji i Pieśni Patriotycznej stał się okazją do zainteresowania młodzieży tym ważnym dla naszego kraju wydarzeniem historycznym.    

Nasze tereny, czyli ziemie zaboru austriackiego zwane przez zaborcę Galicją były dla powstania zapleczem. Natomiast po jego klęsce stały się dla powstańców miejscem osiedlania się na nowo i powrotu do codziennych obowiązków i pracy. Miastem które przyciągało najwięcej popowstaniowych uchodźców był Lwów. Toczone w środowisku patriotów dyskusje, sprowadzono do konkluzji, że przyczyną porażki i militarnej klęski był brak fizycznej zdolności do podołania trudom wojennym, brak dyscypliny i rozwagi.

Po to by wychowywać rzesze sprawnych, silnych, zdyscyplinowanych i rozważnych Polaków powołano do życia w lutym 1867 r., a więc w niecałe trzy lata po upadku powstania, organizację patriotyczną, o charakterze sprawnościowo-militarnym: Towarzystwo Gimnastyczne. Dwa lata później nadano mu nazwę „Sokół”.

Organizując kolejną edycję Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej, która przypada na Rok Powstania Styczniowego, zwracamy się z prośbą o przybliżenie młodzieży tego wydarzenia i jego skutków dla naszej historii i kultury. Prosimy także, aby było ono uwzględnione w prezentowanym podczas Przeglądu repertuarze.

XIV Przegląd Poezji i Pieśni Patriotycznej tradycyjnie jużwpisuje się w miejskie
i powiatowe obchody święta Konstytucji 3 Maja. W tarnowskim teatrze odbywa się wówczas koncert finałowy Przeglądu, podczas którego laureaci eliminacji rejonowych rywalizują
o tytuł zwycięzcy i śpiewają z mieszkańcami Tarnowa pieśni patriotyczne.

Szanowni Państwo! Jak zwykle zwracamy się do wszystkich, do których dotrze niniejsza informacja z prośbą o jej rozpropagowanie wśród młodzieży oraz o pomoc w przygotowaniu występów.

Serdecznie zapraszamy do Teatru im. L. Solskiego 3 maja 2013 r.!

Regulamin XIV Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej
Karta zgłoszeni do Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej

 

          Sekcja kulturalno-oświatowa dba o popularyzowanie i zachowanie „sokolego ducha” wśród społeczeństwa. A w myśl przysłowia „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci” nasze wysiłki skierowane są w sposób szczególny do młodego pokolenia. Co roku, począwszy od 1999 skłaniamy młodzież do refleksji nad swoim patriotyzmem oraz stwarzamy możliwość wyrażenia go w różnych formach.

Przede wszystkim jest to Przegląd Poezji i Pieśni Patriotycznej, który po raz pierwszy odbył się właśnie w 1999 roku. Cieszymy się, że inicjatywa rozśpiewania młodego i starszego pokolenia rozszerza się na różne środowiska i przy okazji rozmaitych uroczystości o charakterze patriotycznym rozlegają się już nie pojedyncze głosy, lecz mocno brzmiące chóralne, w których słychać radość i dumę z faktu bycia Polakiem.

Prócz Przeglądu sekcja była organizatorem wielu innych konkursów, adresowanych do uczniów różnego typu szkół. W minionych latach odbyły się następujące:

  • wiedzy o historii Sokoła, z okazji 120-lecia Towarzystwa
  • oratorskie
  • plastyczne
  • fotograficzne
  • literackie.

Masz pytanie?
DOŁĄCZ DO NAS !

Jeśli zainteresowała Cię nasza działalność,
Jeśli dostrzegłeś w niej coś wartościowego
i interesującego dla siebie

DOŁĄCZ DO NAS !
Z Nami:
  • Dbaj o swoją sprawność fizyczną
  • Promuj polską kulturę, sztukę i tradycje
  • Szanuj wojsko i wspieraj budowę jego zaplecza
DOŁĄCZ DO NAS !

Jeśli napiszesz – odpiszemy !
Jeśli pomożesz – będziemy zobowiązani !
Jeśli zechcesz dołączyć – przyjmiemy !

ZOSTANIESZ JEDNYM Z NAS !

Brak wydarzeń