"Sokół - Świat Pracy"
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół - Świat Pracy"

 dniu 19 grudnia br. w tarnowskim teatrze odbyło się sprawozdawczo-wyborcze walne zgromadzenie Oddziału Miasto Tarnów PTG "Sokół-Świat Pracy".

 Zebranie było poświęcone złożeniu sprawozdania i uzyskaniu absolutorium przez ustępujący Tymczasowy Zarząd Oddziału (Mateusz Olejnik, Marcin Kądzielawa, Jerzy Wróbel, Michał Radliński) oraz wybraniu nowego Zarządu na kadencję 2017-2020. Ustępujący Zarząd uzyskał absolutorium, natomiast nowo wybrany Zarząd ukonstytuował się w następującym kształcie: 

  • prezes - dh Mateusz Olejnik
  • zastępca prezesa - dh Janusz Nowiński
  • sekretarz - dh Michał Radliński
  • skarbnik - dh Jerzy Wróbel
  • członek - dh Maciej Pokorny
  • członek - dh Arkadiusz Nowicki

Ponadto na zebraniu podsumowano działania poszczególnych Sekcji w 2016 roku, zarysowano plany na nadchodzący rok oraz wypracowano postulaty na walne. zgromadzenie członków PTG "Sokół-Świat Pracy".

Na zdjęciu: nowy Zarząd Oddziału Tarnów:

zarzÑd