"Sokół - Świat Pracy"
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół - Świat Pracy"

25 lutego odbyło się Walne Zebranie Oddziału Miasto i Gmina Tarnów. Na zebraniu kierownicy prezes Oddziału oraz kierownicy Sekcji złożyli sprawozdania z działalności za ubiegły rok kalendarzowy oraz przedstawili plan działania na 2023 rok.

Podjęto także decyzję o włączeniu Sekcji Kulturalno-Oświatowej do Sekcji Rozwoju. W czasie wyborów zdecydowano się przyjąć zasadę, aby każda Sekcja była reprezentowana w Zarządzie. 

W toku głosowania wyłoniono skład Zarządu, który po ukonstytułowaniu się przyjął następujący kształt:

Mateusz Olejnik prezes (Sekcja Rekonstrukcji Historycznej im. 16. Pułku Piechoty)

Ryszard Nejman wiceprezes (Sekcja Rozwoju)

Agnieszka Duraj sekretarz (Sekcja Biegania i Nordic Walking)

Jerzy Wróbel skarbnik (organizator Pielgrzymki Rowerowej Sokołów na Jasną Górę)

Sebastian Dudzik (SBiNW)

Tadeusz Kawecki (SBiNW)

Andrzej Olejnik (SR, dawniej SKO)

Artur Stańczyk (SBiNW)

Elektom gratulujemy, a Oddziałowi życzymy prężnego rozwoju!