"Sokół - Świat Pracy"
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół - Świat Pracy"
W dniu 13 grudnia 2018 roku w Dąbrowie Tarnowskiej nastąpiła reaktywacja Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Gniazdo w Dąbrowie jest samodzielnym oddziałem Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół - Świat Pracy z siedzibą w Tarnowie. Dąbrowskie Sokoły będą miały swoją siedzibę w murach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.
Podczas zebrania założycielskiego, które poprowadził prezes tarnowskiego oddziału druh Andrzej Olejnik został wybrany zarząd w składzie:
 
Prezes – Rafał Szydłowski
Wiceprezes – Andrzej Skowron
Sekretarz – Agnieszka Piotrowska Bukała
Skarbnik – Karolina Borzędowska
Zastępca skarbnika – Kinga Kopońka
 
Komisja Rewizyjna – Andżelika Korzec, Paweł Synowiec, Adrian Babuśka
 
Pełnomocnikiem sekcji strzeleckiej został Rafał Szydłowski a jego zastępcą Marek Banaś. Pełnomocnikiem sekcji biegowej Agnieszka Szułakiewicz wraz z zastępcą Agnieszką Golemo. Pełnomocnikiem sekcji wolontariatu i pierwszej pomocy Agnieszka Bukała wraz z zastępcą Patrycją Piekielniak.
 
Celami działania stowarzyszenia są m.in. upamiętnianie historii naszej Ojczyzny, wspieranie działań pro obronnych, umacnianie kultury fizycznej oraz szeroko pojętej kultury języka ojczystego. Pod skrzydłami dąbrowskiego Sokoła działać będą sekcja strzelecka, sekcja sportowa oraz sekcja wolontariatu i pierwszej pomocy. W planach działania jest przewidziana współpraca z policją, strażą pożarną, wojskiem oraz instytucjami samorządowymi powiatu dąbrowskiego.
 
Na zebraniu został również przedstawiony plan działania na kolejny rok oraz zaprezentowany film, do którego nawiązywać będą owe działania