"Sokół - Świat Pracy"
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół - Świat Pracy"

Sekcja Strzelecka Oddziału PTG. „Sokół-Świat Pracy” w Gromniku będzie korzystała z nowej strzelnicy.

28 maja w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku odbyły się obchody powiatowego Dnia Weterana Misji poza Granicami Państwa. Z tej okazji w Gromniku otwarto strzelnicę w remizie OSP, która od razu stała się miejscem rozegrania konkursu strzelniczego dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Puchar Starosty Tarnowskiego otrzymała Julita Matras, zaś puchar Wójta Gminy Gromnik – dh Bartłomiej Stachoń. Uroczystego poświęcenia strzelnicy i tablicy pamiątkowej dokonał ks. dr Andrzej Jedynak – proboszcz Parafii Gromnik, a wstęgę przecinali nasi honorowi goście: Starosta Tarnowski, Wójt Gminy Gromnik, Komendant WKU w Tarnowie, Prezes OSP w Gromniku, Przewodniczący Rady Gminy Gromnik, Dyrektor ZSOiZ w Gromniku oraz przedstawiciel młodzieży szkolnej. Nie zabrakło oczywiście „chrztu” strzelnicy czyli  pierwszych strzałów oddanych przez wyżej wymienionych gości. Co szczególnie cieszy na nowej strzelnicy oko będą ćwiczyć członkowie gromnickiego oddziału „Sokoła” z Sekcji Strzeleckiej która działa przy ZSOiZ w Gromniku.

Gratulujemy Oddziałowi w Gromniku nowej strzelnicy, a druhnom i druhom z Sekcji Strzeleckiej życzymy wysokich wyników sportowych.