"Sokół - Świat Pracy"
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół - Świat Pracy"

 

gromnik

 

Prezes oddziału: Małgorzata Namysłowski

Z-ca Prezesa oddziału - Stanisław Kapałka

Skarbnik - Pilchner Krzysztof

Sekretarz - Marek Polak

Członek zarzadu - Norbert Stachoń

 

Tymczasowa Siedziba - Dom Kultury w Gromniku ul.Jana Pawła II. 11 33-180 Gromnik