"Sokół - Świat Pracy"
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół - Świat Pracy"
W dniu 3 maja 2018r.  druhowie z Pleśnej uczestniczyli w gminnych obchodach 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji, która odbyły się w Pleśnej. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 9.00 mszą świętą w intencji Ojczyzny, odprawioną przez ks. proboszcza Józefa Bobowskiego. Po mszy świętej nastąpił uroczysty pochód do centrum wsi, który poprowadziła orkiestra Dęta z Szczepanowic.
Część oficjalna rozpoczęła się od wprowadzenia pocztów sztandarowych. następnie została zaciągnięta warta przy pomniku poległych za Ojczyznę, którą na prośbę władz samorządowych pełnili druhowie z Pleśnej, po czym odśpiewano hymn państwowy. Następnie prowadzący uroczystość Ryszard Stankowski poprosił o zabranie głosu wójta gminy Pleśna Józefa Knapika, następnie głos zabrał przybyły na uroczystości wicemarszałek województwa małopolskiego Stanisław Sorys. Wieńce i wiązanki pod pomnikiem walczących o wolną Polskę złożyli samorządowcy, delegacje szkolne oraz delegacje organizacji pozarządowych, wśród których delegacja oddziału z Pleśnej. Po części oficjalnej można było skosztować pysznego ciasta przygotowanego przez pracowników Centrum Kultury w Pleśnej. Zwieńczeniem święta Konstytucji była premiera sztuki wystawionej przez teatr "Wpoprzek", która zaprezentowała interpretację komedii Aleksandra Fredry zatytułowaną "Pierwsza lepsza, czyli nauka zbawienna".
 
Zdjęcia S.Smoleń
 
 
{gallery}3maja{/gallery}