"Sokół - Świat Pracy"
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół - Świat Pracy"

Wybrano nowy zarząd PTG. "Sokół-Świat Pracy"

 

W sobotę 15 kwietnia odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie PTG. "Sokół-Świat Pracy". Podczas zgromadzenia prezes dh Andrzej Olejnik złożył sprawozdanie z działalności Zarządu za ostatni rok. Następnie prezesi oddziałów - dh Rafał Szydłowski w imieniu O. Dąbrowa Tarnowska,

dh Szczepan Moskała w imieniu O. Grybów i dh Mateusz Olejnik w imienniu O. Tarnów,  zaprezentowali działalność oddziałów od ostatniego Walnego Zgromadzenia. Dh Rafał Szydłowski złożył sprawozdanie finansowe i na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwalono absolutorium dla Zarządu. Przyjęto także szereg uchwał porządkujących.

Nastepnie przeprowadzono wybory nowego Zarządu, którego kształt liczebnie niewiele odbiega od poprzedniego. Za dotychczasową pracę w Zarządzie

bardzo dziękujemy druhom Aleksandrowi Dudzie i Maciejowi Pokornemu - wieloletniemu wiceprezesowi Towarzystwa. W ich miejsce dołączyły trzy

osoby: dh Sebastian Dudzik z Tarnowa, dh Tomasz Matuła z Grybowa i druhna Kinga Starzec z Dąbrowy Tarnowskiej. Elektom gratulujemy.

 

Wybrano także skład Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego. Po ukonstytuowaniu się Zarządu władze Towarzystwa ukształtowały się następująco:

prezes: dr Mateusz Olejnik

wiceprezes: Rafał Szydłowski

skarbnik: Szczepan Moskała

sekretarz: Andrzej Olejnik

członkowie: Marek Banaś, Sebastian Dudzik, Tomasz Matuła, Kinga Starzec, Jerzy Wróbel

Komisja Rewizyjna: Mirosław Biedroń, Paweł Sołtys, Łucja Zelek

Sąd Honorowy: Dominika Kłusek, Maciej Pokorny

 

Po ogłoszeniu składu nowego Zarządu, rzęsistymi brawami podziękowano druhowi Andrzejowi Olejnikowi za 28-letnią służbę Towarzystwu na

stanowisku prezesa. Nowy prezes dh Mateusz Olejnik, podziękował za wybór i zaufanie oraz wyraził wdzięczność wszystkim członkom Zarządu za

przyjęcie wyboru oraz dodatkowych obowiązków.

 

Nowemu Zarządowi życzymy wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości w służbie sokolej.

336643784_255003936878275_1763574857703166273_n.jpg

(zdjęcie z fanpage O. Dąbrowa Tarnowska - "Sokoła")