"Sokół - Świat Pracy"
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół - Świat Pracy"
16 września br. obchodziliśmy w PTG. "Sokół-Świat Pracy" Dzień Sokoła - nasze doroczne wspólne święto, czas spotkania z historią "Sokoła" a także integrowania się Sokołów z wszystkich Oddziałów. Cieszymy się z rosnącej frekwencji i dziękujemy wszystkim za przybycie. Szczególne podziękowania kierujemy dla osób które przygotowały część historyczną - dh Mateusz Olejnik, oraz część integracyjną - dh Ryszard Nejman (miejsce), dh Jerzy Wróbel i dh Andrzej Olejnik (zaopatrzenie), dh Rafał Szydłowski z zespołem "The Falcons" (część artystyczna). Liczymy że na obchodach 140-lecia będziecie drogie Druhny i Druhowie jeszcze liczniej obecni!
ps. załączone zdjęcia zrobili druhowie z Dąbrowy Tarnowskiej (dzięki!)