"Sokół - Świat Pracy"
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół - Świat Pracy"

25 września w Muzeum Tarnowa i Regionu otwarto wystawę poświęconą 140-leciu Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". Wystawa jest unikalna w skali kraju i można ją zwiedzać do 12 listopada. Jej organizacja jest wynikiem współpracy muzeum i PTG. "Sokół-Świat Pracy". 

Z tego miejsca raz jeszcze dziękujemy dyrekcji MTiR - Kazimierzowi Kurczabowi i dr. Marcinowi Borysowi, kierownikowi Działu Historycznego Przemysławowi Kozkowi oraz kuratorkom wystawy p. Annie Żalińskiej i p. Paulinie Srebro.

Zdjęcia pochodzą z MTiR.