"Sokół - Świat Pracy"
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół - Świat Pracy"

Regulamin "X Biegu Sanguszków"

Polska Biega - "X Bieg Sanguszków"

1. Cel

 • Popularyzacja biegania, jako najprostrzej formy ruchu wśród mieszkańców Tarnowa, gminy i powiatu,
 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • Promocja rekreacyjnych walorów Tarnowa,
 • Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia,


2. ORGANIZATOR

 • Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół-Świat Pracy w Tarnowie www.sokol-swiat-pracy.pl


3. PARTNERZY

sponsorzy

 

4. KONTAKT

 • Koordynator zawodów: Maciej Pokorny 605 151 730
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


5. TERMIN I MIEJSCE

 • Data: 24.05.2014 (sobota), godzina 10:00
 • Start i meta do biegu znajduje się na terenie Parku Sanguszków w Tarnowie.
 • Biuro zawodów zlokalizowane będzie w budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych, ul. Sanguszków 28 w Tarnowie, czynne od godziny 8:30.


6. DYSTANS

 • 1km /szkoły podstawowe i gimnazja/

  "X- Bieg Sanguszków" - dystans 1km

 • 2km /szkoły ponadgimnazjalne, bieg rodzinny, marsz nordic walking/

  "X Bieg Sanguszków" - dystans 2km

 • 6km /bieg główny OPEN dla kobiet i mężczyzn/


7. PROGRAM ZAWODÓW

08:30 – Otwarcie biura zawodów
10:00 – Rozgrzewka
10:10 – Bieg dziewcząt 1000m /szkoły podstawowe i gimnazjum/
10:20 – Bieg chłopców 1000m /szkoły podstawowe i gimnazjum/
10:30 – Bieg dziewcząt 2000m /szkoły ponadgimnazjalne/
10:50 – Bieg chłopców 2000m /szkoły ponadgimnazjalne/
11:10 – Bieg rodzinny 2000m „ Ucieknij przed cukrzycą”
11:30 – Marsz Nordic Walking 2000m „Ucieknij przed cukrzycą”
11:50 – Dekoracja dzieci i młodzieży /szkoły/
12:00 – BIEG GŁÓWNY OPEN na dystansie 6000m /kobiety i mężczyźni/
13:00 – Dekoracja zwycięzców /bieg rodzinny, marsz nordic walking, bieg OPEN/

*W czasie zawodów CenterMed będzie prowadził akcje promocji zdrowia !


8. TRASA

 • Trasa pofałdowana
 • Nawierzchnia: ścieżki parkowe i trawiaste, beton. 
 • Przebieg trasy - pętli: Start ulica Sanguszków, Park Sanguszków strona południowa, ul. Sanguszków, ścieżka wzdłuż lotniska, Park Sanguszków strona południowa, ul. Sanguszków, Park Sanguszków strona północna, ul. Sanguszków. 
 • W biegu głównym na dystansie 6km obowiązuje trzykrotne pokonanie trasy w/w pętli.
 • Mapa trasy jest częścią regulaminu zawodów.


9. KLASYFIKACJA I NAGRODY

 • Klasyfikacja w biegach dzieci i młodzieży /nagrody zostaną wręczone pierwszej trójce dziewcząt i chłopców z podziałem na kategorie wiekowe/
 • Klasyfikacja w biegu rodzinnym / nagrody dla pierwszej trójki najszybszych rodzin/
 • Klasyfikacja w marszu nordic walking / nagrody zostaną wręczone pierwszej trójce kobiet i mężczyzn bez podziału na kategorie wiekowe/
 • Klasyfikacja w biegu głównym OPEN kobiet i mężczyzn - nagrody zostaną wręczone pierwszej trójce zawodników w obu kategoriach.
 • Nagroda specjalna dla najstarszego uczestnika biegu OPEN


10. POMIAR CZASU

pomiar-czasu-ostrowski

 • W biegu głównym na dystansie 6 km będzie wykonywany elektroniczny pomiar czasu przez Firmę - JKR OSTROWSKI Jerzy Ostrowski.
 • Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.
 • Niewłaściwe zamocowanie chipa/numeru startowego może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.
 • W pozostałych biegach i marszu nordic walking - pomiar czasu ręczny ( bez czipów) obowiązuje numer startowy, a w biegu dzieci i młodzieży dodatkowo obowiązuje karta startowa podczas biegu.
 • W biegu dzieci i młodzieży brak karty startowej na mecie skutkuje brakiem sklasyfikowania w komunikacie końcowym.
 • W biegu rodzinnym obowiązuje jeden numer startowy dla rodziny.

 
11. ZGŁOSZENIA DO BIEGU

 • Zgłoszenia do biegu dzieci i młodzieży, biegu rodzinnego oraz marszu nordic walking w biurze zawodów w dniu zawodów od godz. 8:30 
 • Zgłoszenia do biegu głównego OPEN na dystansie 6km przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 23.05.2014r. na stronie http://www.pomiar-czasu.pl/ oraz w dniu startu w biurze zawodów.
 • Weryfikacja do biegu głównego odbędzie się w dniu zawodów w biurze zawodów od godziny 8:30 do 11:30.
 • Każdy uczestnik biegu będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach. Za osoby nieletnie oświadczenie podpisać musi prawny opiekun w obecności sędziego zawodów.
 • Start w biegu jest bezpłatny.


12. UCZESTNICTWO

 • W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście, lub przedstawić upoważnienie od innej osoby.
 • Do startu w biegu głównym OPEN dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 18 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów.
 • Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu wystawionym w biurze zawodów. Za osoby nieletnie oświadczenie podpisać musi prawny opiekun w obecności sędziego zawodów.
 • Każdy uczestnik zawodów może wziąć udział w jednym biegu w swojej kategorii wiekowej. Uczniowie pełnoletni muszą wybrać albo bieg w swojej kategorii albo udział w biegu głównym OPEN.
 • W biegu rodzinnym obowiązuje udział minimum 2 osób /1 rodzic + 1 dziecko do max. 15 roku życia/, numer startowy otrzymuje rodzic, wbiegając na metę rodzina trzyma się za ręce.
 • W marszu nordic walking na mecie obowiązuje zwrot numerów startowych.
 • Każdy zawodnik zgłaszając się do biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.
 • Każdy zawodnik powinien stosować się do poleceń organizatora oraz osób kierujących ruchem i wolontariuszy. Zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 • Uczestnik zawodów wyraża zgodę na publikowanie swojego wizerunku w celach relacji z imprezy i jego promocji na wszelkich nośnikach multimedialnych w Internecie, prasie, telewizji oraz na nośnikach reklamowych innego typu.
 • Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.


13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Wyniki biegu dostępne będą dla wszystkich po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.sokol-swiat-pracy.pl, a także na profilu:www.facebook.com/szkola-biegania-i-nordic-walking-w-tarnowie/
 • Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Dla zawodników będą dostępne przebieralnie oraz WC w budynku ZSEO
 • Nie przewiduje się depozytu.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub pozostawione.
 • Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę biegu.
 • Organizatorzy zapewniają na biegu zabezpieczenie medyczne.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.


14. ZABEZPIECZENIE FINANSOWE, SPONSORZY, PATRONAT MEDIALNY

Urząd Miasta Tarnowa
Urząd Gminy Tarnów
CenterMed w Tarnowie
ABIKS - firma reklamowa
RÓJ - Gospodarstwo Pasieczne
FORMA Fitness Klub Siłownia
Radio ESKA w Tarnowie