"Sokół - Świat Pracy"
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół - Świat Pracy"

Tarnów, 10 lutego 2017 r. 

Szanowni Państwo
DYREKTORZY I NAUCZYCIELE
szkół Tarnowa i regionu tarnowskiego 

Przegląd Poezji i Pieśni Patriotycznej organizowany w tym roku już po raz 18-ty przez PTG „Sokół - Świat Pracy” wpisał się na stałe w obchody święta Konstytucji 3 Maja w Tarnowie. W tym roku mottem przeglądu są słowa Wincentego Witosa: „Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska”.

Na pewno Polska była najważniejsza w życiu i działalności wszystkich ustanowionych przez Sejm RP patronów 2017 roku, a w szczególności dwóch z pośród nich: marszałka Józefa Piłsudskiego, którego 150 rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku i Tadeusza Kościuszki, który zmarł 200 lat temu. Obaj ci bohaterowie narodowi walczyli o suwerenność Polski, a marszałek Józef Piłsudski poprzez swoją działalność po 1918 roku przyczynił się również do rozwoju gospodarczego i umocnienia znaczenia Polski w Europie. 

Rok 2017 jest również Rokiem Rzeki Wisły, bowiem 550 lat temu w wyniku postanowień II pokoju toruńskiego Polska uzyskała panowanie nad całym biegiem żeglownej Wisły. Jak zostało podkreślone w sejmowej uchwale „Sejm oddaje hołd pokoleniom rodaków, którzy dzięki Wiśle i w oparciu o nią budowali tożsamość i potęgę Państwa Polskiego”.

Zarówno motto tegorocznego przeglądu, jak i wspomniani patroni 2017 roku dają inspirację i duże możliwości w doborze repertuaru do prezentacji konkursowych, umacniającego postawy patriotyczne wśród dzieci i młodzieży. 

Szanowni Państwo! Oprócz Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej pragniemy także zaprosić do udziału w Przeglądzie Filmów Patriotycznych, którego tytuł brzmi: „Moja wizja patriotyzmu”.

Oczekujemy, że filmy przygotowane przez uczestników konkursu pozwolą odkryć bogactwo form manifestowania patriotyzmu. W wyborze tematyki filmu można tak, jak w przypadku Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej sięgnąć do patronów roku 2017. 

Prosimy o rozpropagowanie naszej propozycji wśród uczniów, zachęcenie ich do udziału Przeglądzie i konkursie filmowym oraz pomoc w przygotowaniach do tych imprez.


Z wyrazami szacunku – Andrzej Olejnik
Prezes PTG „Sokół-Świat Pracy w Tarnowie