"Sokół - Świat Pracy"
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół - Świat Pracy"

W 2019 roku Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół-Świat Pracy”  w Tarnowie ma zaszczyt  po raz dwudziesty organizować Przegląd Poezji i Pieśni Patriotycznej.

Jako organizatorzy tego przedsięwzięcia rokrocznie staramy się, aby myśl przewodnia nawiązywała do różnych aspektów patriotyzmu, aby wskazywała chwalebne karty historii naszego kraju. W bieżącym roku przypada 80 rocznica wybuchu II wojny światowej.

Polska stała się ofiarą agresji hitlerowskich Niemiec i Związku Sowieckiego, została także opuszczona przez nielojalnych sojuszników. Po klęsce wrześniowej nasi żołnierze bili się na wszystkich frontach II wojny światowej, wierząc że walczą           o niepodległość swojej Ojczyzny. Jednak powojenna Polska na skutek porozumień międzynarodowych stała się częścią imperium sowieckiego, a bohaterów wojennych czekała tułaczka lub prześladowania ze strony aparatu bezpieczeństwa ludowego państwa polskiego.

          Polska odzyskała niepodległość dopiero w 1989 roku, kiedy to odbyły się pierwsze demokratyczne wybory parlamentarne. A stało się to za sprawą ludzi zaangażowanych  w działalność opozycji demokratycznej, dzięki nauczaniu papieża Polaka, oraz dzięki tym, którzy zaangażowali się w powstanie i działalność „Solidarności”.

          Przykładem bohaterskiej walki o niepodległość i suwerenność Polski mogą być patroni roku 2019 – Gustaw Herling-Grudziński, pisarz, więzień sowieckich łagrów, uczestnik bitwy pod Monte Cassino, odznaczony Orderem Virtuti Militari oraz Anna Walentynowicz, współzałożycielka  Wolnych Związków Zawodowych oraz NSZZ „Solidarność”.

          Szanowni Państwo! Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie szkół Tarnowa i regionu tarnowskiego! Zapraszamy do udziału w XX Przeglądzie Poezji i Pieśni Patriotycznej, którego motto brzmi „Tym, którzy służyli Ojczyźnie...”

W poniższych linkach znajdziecie Państwo potrzebne dokumenty:

Regulamin XX PiPP
Karta zgłoszenia do XX PPiPP