"Sokół - Świat Pracy"
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół - Świat Pracy"

3 MAJA – KONCERT FINAŁOWY XV PRZEGLĄDU POEZJI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

 

Ideą tegorocznego - XV Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej było wskazanie na zagadnienie mowy ojczystej, jako istotnego elementu tożsamości narodowej, stąd elementem scenografii było motto: "Moja wierna mowo..." (C. Miłosz).

Rywalizacja, zwłaszcza w kategorii wokalno-instrumentalnej, stała na wysokim poziomie, co znajdowało odzwierciedlenie w ocenach jury, które tym razem miało wybrać jedna prezentację, której wykonawca otrzymywał tytuł ZWYCIĘZCY.

Oto wyniki rywalizacji konkursowej:

  • Zwycięstwo w kategorii wokalno-instrumentalnej gimnazjów - Chór „Cantare" z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Tarnowie
  • w kategorii recytatorskiej gimnazjów - Joanna Krzywoń z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Ryglicach
  • w kategorii wokalno-instrumentalnej szkół ponadgimnazjalnych - Justyna Kania z IV Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie
  • w kategorii recytatorskiej szkół ponadgimnazjalnych nie odbyła się rywalizacja finałowa, gdyż w eliminacjach dla Tarnowa i powiatu tarnowskiego przyznano tylko jedną, pierwszą nagrodę, uczennicy Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych Kindze Michoń (z Brzeska i powiatu brzeskiego również nikt w tej kategorii nie wystąpił).


Przeglądowi towarzyszył konkurs epistolograficzny. Widownia zgromadzona 3 maja w Teatrze im. L. Solskiego miała okazję wysłuchać najlepszych prac w każdej z kategorii konkursowej.

I miejsce wśród uczniów szkół podstawowych zajęła Zuzanna Moskal ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie;

I miejce w kategorii uczniów gimnazjów ex aequo zajęły: Karolina Kozioł - Zespół Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie oraz Agnieszka Sądowicz z Niepublicznego Gimnazjum "Piętnastka" w Tarnowie;

I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych: Ewa Dąbroś z Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie.

W listach nadesłanych na konkurs wyodrębniło się kilka wątków: adresatami ich często byli dziadkowie, których dzieci i młodzież uznawali za nauczycieli patriotyzmu; pisano o pięknie ziemi ojczystej – zarówno miejsc wymienionych przez M. Grechutę w tekście piosenki „Ojczyzna”, jak i o miejscach zamieszkania autorów. W niektórych listach pojawił się też niepokój związany z koniecznością opuszczenia ojczyzny oraz z emigracją zarobkową adresatów listów.

Jako organizatorzy jesteśmy bardzo radzi z tej próby wskrzeszenia sztuki epistolograficznej. Mamy nadzieję, że nie będzie to jednorazowe doświadczenie.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM NAUCZYCIELOM I OPIEKUNOM, POD KTÓRYCH KIERUNKIEM UCZNIOWIE PRZYGOTOWYWALI SIĘ DO UDZIAŁU W NASZYM PROJEKCIE.