"Sokół - Świat Pracy"
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół - Świat Pracy"
15 stycznia 2019 roku w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się spotkanie Gniazda połączone ze szkoleniem w zakresie sztuk walk. Szkolenie trwało 3 godziny zegarowe. W jego zakres wchodziło szkolenie teoretyczne i praktyczne. Podczas części teoretycznej uczestnicy zapoznali się z historią sztuk walk od pierwszych podań z roku 3000 przed Chrystusem do dziś.
 
Tematem przewodnim wykładu było przedstawienie założeń systemu sztuk walki szkoły Bushi Ryu. Podczas prezentacji filmowych omówione zostały elementy użyteczne w dzisiejszych czasach pod kątem ćwiczeń sportowych jak i realnej samoobrony. Uczestnicy szkolenia wykazali się dużą aktywnością i wysoką wiedzą wstępną w świetle omawianych problemów.
 
Po godzinie wykładu uczestnicy przeszli do części praktycznej. Po krótkiej musztrze i rozgrzewce przypomniane zostały poznane już techniki i wprowadzone nowe. Szczególny nacisk położony został na trzy filary ćwiczonego systemu Jujitsu, Aikido oraz Sanda Kung fu. Szkolenia planowane są cyklicznie i w przyszłości zawierać będą również elementy walki bronią.
 
49949951 2467141573328042 5303044962739290112 n