"Sokół - Świat Pracy"
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół - Świat Pracy"

LOT A Skowron Bolesaw

W dniu 9 czerwca 2019r. z inicjatywy Koła Bolesław  Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w miejscowości miały miejsce uroczystości patriotyczno - religijne.

Program uroczystości:

- zbiórka pocztów sztandarowych na placu przy kościele o godzinie 10:45

- uroczysta Msza Św. W Kościele Parafialnym o godzinie 11:00 pod przewodnictwem Kapelana ŚZŻAK Okręgu Tarnów Księdza Prałata mgr Zbigniewa Guzego

Księża celebranci: ks. Komandor Bogusław Wrona – Dziekan Marynarki Wojennej; ks. Prałat mgr Józef Radłowski – proboszcz Parafii w Bolesławiu.

- Spotkanie uczestników przy pomniku st. sierż. Ignacego Łazarza ps. „Lot” i 6-ciu nieznanych żołnierzy kompanii wrześniowej z 1939r.:

- hymn państwowy

- modlitwa w intencji poległych za Ojczyznę

- złożenie wiązanych kwiatów, zapalenie zniczy

Znajdującego się na ogrodzeniu pomnika tablicę dotyczącą notki biograficznej  śp. „Lota” opracował dr. A. Skowron. Należy pamiętać, że omawiana uroczystość odbyła się dzięki osobistemu zaangażowaniu Prezesa Koła Bolesław ŚZŻAK Zbigniewa Króla. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli do sali Urzędu Gminy w Bolesławiu gdzie odbył się poczęstunek
i podziękowanie wszystkim pomagającym w różnej formie przy remoncie pomnika. 

W dniach poprzedzających uroczystość miał miejsce VI Powiatowy Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej im. st. sierż. Ignacego Łazarza ps. „Lot”. W pracach komisji oceniającej brał udział druh Rafał Szydłowski.

 

Dh dr Andrzej Skowron

Wiceprezes oddziału PTG Sokół – Świat Pracy Dąbrowa Tarnowska