"Sokół - Świat Pracy"
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół - Świat Pracy"

W dniu 11 maja 2020 roku podpisano porozumienie pomiędzy Polskim Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół Świat – Pracy”, reprezentowanym przez prezesa Andrzeja Olejnika a Zespołem Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, reprezentowanym przez dyrektora Roberta Panterę. Tekst porozumienia uściśla i doprecyzowuje istniejącą już współpracę. 

 

Dokument został opracowany w oparciu o opinię wydaną przez Biuro Analiz Sejmowych na prośbę PTG „Sokół-Świat Pracy”, a dotyczącą możliwości prawnych działalności stowarzyszeń na terenie szkół i placówek oświatowych.

W ramach porozumienia jego sygnatariusze będą się wspierać w realizacji następujących działań:  

Wychowanie młodzieży w duchu patriotycznym i obywatelskim.

Upowszechnianie, promocja i utrwalanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

Szerzenie kultury fizycznej, w tym form aktywnego wypoczynku wśród młodzieży szkolnej i środowiska lokalnego z wykorzystaniem dostępnej bazy. 

Popularyzowanie kultury narodowej i regionalnej oraz rozwijanie kompetencji kulturowych społeczeństwa.

Podczas podpisywania umowy obecny był pan wicestarosta dąbrowski Krzysztof Bryk, członek Zarządu Towarzystwa Marek Banaś i prezes dąbrowskiego oddziału Sokoła druh Rafał Szydłowski. Na koniec spotkania druh Andrzej Olejnik przekazał na ręce dyrektora Roberta Pantery 200 masek ochronnych, jako wsparcie społeczności szkolnej na Powiślu Dąbrowskim.

Masz pytanie?
DOŁĄCZ DO NAS !

Jeśli zainteresowała Cię nasza działalność,
Jeśli dostrzegłeś w niej coś wartościowego
i interesującego dla siebie

DOŁĄCZ DO NAS !
Z Nami:
  • Dbaj o swoją sprawność fizyczną
  • Promuj polską kulturę, sztukę i tradycje
  • Szanuj wojsko i wspieraj budowę jego zaplecza
DOŁĄCZ DO NAS !

Jeśli napiszesz – odpiszemy !
Jeśli pomożesz – będziemy zobowiązani !
Jeśli zechcesz dołączyć – przyjmiemy !

ZOSTANIESZ JEDNYM Z NAS !

Brak wydarzeń