"Sokół - Świat Pracy"
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół - Świat Pracy"

W dniu 14.05.2017r. w Lichwinie odbyła się uroczystość poświęcenia odnowionego w ubiegłym roku cmentarza wojennego nr 159 z czasów I wojny Światowej.

Nasz oddział melduje się na uroczystościach o godz.8:50 w liczbie 11 druhów. Uroczystości rozpoczynają się o godzinie 9 mszą świętą polową w intencji Ojczyzny i poległych żołnierzy frontów I wojny światowej, pod przewodnictwem ks. Jana Kwiarcińskiego z udziałem ks. prof. Zbigniewa Wolaka oraz ks. Michała Dziewita.

Po nabożeństwie przy centralnym krzyżu cmentarza wystawiamy wartę z bronią w towarzystwie Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie oraz delegacji uczniowskiej z Gimnazjum w Pleśnej im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem. Po odegraniu hymnów państwowych Rzeczpospolitej Polski i Republiki Austrii proboszcz parafii Lichwin dokonał poświęcenia cmentarza. Gospodarz uroczystości Wójt Gminy Pleśna Józef Knapik powitał zaproszonych gości, mieszkańców gminy, dzieci i młodzież. Głos zabrali także Konsul Honorowy Republiki Austrii Andrzej Tombiński oraz współorganizatorzy uroczystości Marszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys oraz Starosta Tarnowski Roman Łucarz. W imieniu Austriackiego Czarnego Krzyża, głos zabrał płk Erwin Fitz. Asystent posła na Sejm RP Wiesława Krajewskiego Marian Iwaniec odczytał list parlamentarzysty skierowany do wszystkich uczestników wydarzenia.

Następnie przedstawiciele władz dokonali przecięcia wstęgi przed bramą cmentarza. Gest ten inaugurował powiatowe obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.Bardzo ważnym punktem wydarzenia było złożenie przez przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, władz centralnych i samorządowych, służb mundurowych, organizacji i placówek oświatowych wieńców i wiązanek przed krzyżem na terenie cmentarza.

W ostatnim punkcie części oficjalnej na prośbę Wójta Gminy Pleśna Józefa Knapika trzy osobowa delegacja naszego odziały udała się na cmentarz wojenny nr 171 w Łowczówku, gdzie złożyli wiązankę. Było to nawiązanie do walk, które odbyły się w dniach 22–25 grudnia 1914 na wzgórzu w Łowczówku, a w której brali udział między innymi żołnierze spoczywający na cmentarzu wojennym nr.159 w Lichwinie. Po części oficjalnej uczestnicy uroczystości udali się do remizy OSP w Lichwinie, gdzie można było wysłuchać bardzo ciekawej gawędy przewodnika beskidzkiego Romana Frodymy zatytułowana "Zachodniogalicyjskie Cmentarze Wojenne w gawędzie przewodnickiej".

{gallery}2017/Oddział_Pleśna/Uroczystość_w_Lichwinie{/gallery}