"Sokół - Świat Pracy"
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół - Świat Pracy"

Tarnów, 22 stycznia 2018 r. 

„Wolność - to ta najjaśniejsza z gwiazd...”

/Marek Grechuta/  

SZANOWNI PAŃSTWO
DYREKTORZY I NAUCZYCIELE SZKÓŁ

TARNOWA I REGIONU TARNOWSKIEGO 

 

Jak co roku zwracamy się do Państwa z zaproszeniem dla uczniów szkół, które Państwo reprezentujecie, do wzięcia udziału w Przeglądzie Poezji i Pieśni Patriotycznej, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół-Świat Pracy” dla uczczenia Święta Konstytucji 3 Maja.

Uchwałą Senatu Rzeczypospolitej rok 2018 został ustanowiony Rokiem Niepodległości Polski. Jest to ważne dla wszystkich Polaków, ale szczególnie dla Tarnowian, którzy szczycą się tym, że ich miasto można nazwać pierwszym niepodległym (rozbrojenie wojsk austriackich i przejęcie władzy w mieście przez Polaków miało miejsce 31 października 1918 r.).

Zachęcamy, aby uczestnicy Przeglądu – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych sięgnęli w wyborze repertuaru konkursowego do utworów, które pokażą, że „walkę o niepodległość Polacy toczyli zarówno poprzez powstania (listopadowe czy styczniowe), jak i przez pracę u podstaw, służącą modernizacji ziem polskich i budowaniu nowoczesnego narodu”. Niech poprzez śpiew i recytację zostanie złożony hołd „tym wszystkim, którzy w latach zmagań o wolną i niepodległą Polskę dali świadectwo swej miłości do ojczyzny” (obydwa cytaty pochodzą z uchwały Senatu).

Motto tegorocznego Przeglądu „Wolność - to ta najjaśniejsza z gwiazd...” pochodzi z piosenki Marka Grechuty pt. „Wolność”, często wykonywanej w naszym konkursie. Proponujemy, aby ten utwór, tak bogato interpretujący pojęcie wolności, także stał się dla uczniów inspiracją w poszukiwaniach tekstów prezentowanych podczas Przeglądu.

Prosimy więc o rozpropagowanie naszej inicjatywy wśród uczniów i zachęcenie do udziału w XIX Przeglądzie Poezji i Pieśni Patriotycznej.

Z wyrazami szacunku – Andrzej Olejnik

Prezes PTG „Sokół-Świat Pracy” w Tarnowie

  Regulamin (DOC) (ODT)
  Karta Zgłoszenia (DOC) (ODT)