"Sokół - Świat Pracy"
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół - Świat Pracy"

          Sekcja kulturalno-oświatowa dba o popularyzowanie i zachowanie „sokolego ducha” wśród społeczeństwa. A w myśl przysłowia „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci” nasze wysiłki skierowane są w sposób szczególny do młodego pokolenia. Co roku, począwszy od 1999 skłaniamy młodzież do refleksji nad swoim patriotyzmem oraz stwarzamy możliwość wyrażenia go w różnych formach.

Przede wszystkim jest to Przegląd Poezji i Pieśni Patriotycznej, który po raz pierwszy odbył się właśnie w 1999 roku. Cieszymy się, że inicjatywa rozśpiewania młodego i starszego pokolenia rozszerza się na różne środowiska i przy okazji rozmaitych uroczystości o charakterze patriotycznym rozlegają się już nie pojedyncze głosy, lecz mocno brzmiące chóralne, w których słychać radość i dumę z faktu bycia Polakiem.

Prócz Przeglądu sekcja była organizatorem wielu innych konkursów, adresowanych do uczniów różnego typu szkół. W minionych latach odbyły się następujące:

  • wiedzy o historii Sokoła, z okazji 120-lecia Towarzystwa
  • oratorskie
  • plastyczne
  • fotograficzne
  • literackie.

   
 Projekty realizowane corocznie przez sekcję, zawierają motyw przewodni, nawiązujący do obchodzonych rocznic kulturalnych lub historycznych. Oto przykłady:

W roku 2010 za godne uczczenia uznaliśmy:   

600-tną  rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem,

100-tną rocznicę wielkiego Zlotu Sokolego w Krakowie, połączonego z odsłonięciem Pomnika Grunwaldzkiego,

90-tą rocznicę bitwy warszawskiej

30-tą rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”

680-tą rocznicę lokacji miasta Tarnowa.

            Stąd zrodził się pomysł projektu KARTY HISTORII  PEŁNE CHWAŁY, którego celem było przypomnienie znaczących zwycięstw polskiego oręża. Mottem roku 2012 były słowa J. Kasprowicza: Grunwaldzkie pola, pełne chwały,

                                    Na których wróg śmiertelny padł,
                                    Wielkąście wiarę przekazały
                                    Nam, dzieciom późnych lat.

Rok 2011 obfitował w rocznice związane z wybitnymi Polakami, mającymi szczególne miejsce w panteonie naszych bohaterów narodowych np.: Ignacy Krasicki, Maria Konopnicka, Ignacy Jan Paderewski, Krzysztof Kamil Baczyński, Julian Ursyn Niemcewicz, Witold Pilecki, generał Władysław Sikorski, kardynał Stefan Wyszyński, Adam Czartoryski, a z perspektywy naszego miasta – hetman Jan Tarnowski.

          Naszym zamiarem jako organizatorów było zainteresowanie dzieci i młodzieży biografiami Polaków, którzy na różne sposoby dawali dowody swego patriotyzmu i należytego wypełniania powinności obywatelskich. Stąd nazwa całego projektu brzmiała:   W PANTEONIE POLSKICH BOHATERÓW NARODOWYCH. Mottem projektu uczyniliśmy słowa Romana Dmowskiego: „Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie”.

W roku 2012 hasło przeglądu oraz towarzyszących mu konkursów brzmiało: PEJZAŻE POLSKIE. Zależało nam na skłonieniu uczestników do refleksji na temat piękna przyrody ojczystej, a także poszukiwania jej pochwały w poezji, prozie i pieśni narodowej. Jako organizatorzy pragnęliśmy zwrócić uwagę na tę formę wyrażania patriotyzmu i przywiązania do Ojczyzny, która w centrum stawia przyrodę. Mottem projektu była strofa znanej pieśni  Wincentego Pola „Piękna nasza Polska cała,

                                                                             Piękna, żyzna i wspaniała…”

Organizacja rozmaitych naszych działań wymaga wysiłku wielu osób. Wśród nich są zapaleńcy, należący do „Sokoła” oraz osoby nie zrzeszone, które pomagają doraźnie, nie szczędząc sił i czasu, aby dopracować i zrealizować zamierzone plany.

W skład sekcji kulturalno-oświatowej wchodzą obecnie druhny: Anna Damian, Bogusława Gawełczyk, Lucyna Olejnik i  Elżbieta Zielińska oraz druhowie: Romuald Jewuła, Paweł Juśko, Andrzej Olejnik, Mateusz Olejnik i Henryk Łabędź.

Wciąż jednak potrzebujemy nowych rąk do pracy i pomysłów na szerzenie patriotyzmu. W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. Prosimy się kontaktować za pomocą adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.