"Sokół - Świat Pracy"
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół - Świat Pracy"

                                                                                                                      Tarnów, 11 lutego 2013 r.

Gloria victis –
Chwała zwyciężonym

                                                                                                                                                Szanowni Państwo
                                                                                                                                                Dyrektorzy i nauczyciele szkół
                                                                                                                                                powiatu brzeskiego, dąbrowskiego,
                                                                                                                                                tarnowskiego i miasta Tarnowa

Rok 2013 został ogłoszony w Polsce i na Litwie Rokiem Powstania Styczniowego. Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół-Świat Pracy” ma szczególne powody, aby uczcić rocznicę tego zrywu narodowego, stąd propozycja, aby organizowany przez nasze Towarzystwo już po raz czternasty Przegląd Poezji i Pieśni Patriotycznej stał się okazją do zainteresowania młodzieży tym ważnym dla naszego kraju wydarzeniem historycznym.    

Nasze tereny, czyli ziemie zaboru austriackiego zwane przez zaborcę Galicją były dla powstania zapleczem. Natomiast po jego klęsce stały się dla powstańców miejscem osiedlania się na nowo i powrotu do codziennych obowiązków i pracy. Miastem które przyciągało najwięcej popowstaniowych uchodźców był Lwów. Toczone w środowisku patriotów dyskusje, sprowadzono do konkluzji, że przyczyną porażki i militarnej klęski był brak fizycznej zdolności do podołania trudom wojennym, brak dyscypliny i rozwagi.

Po to by wychowywać rzesze sprawnych, silnych, zdyscyplinowanych i rozważnych Polaków powołano do życia w lutym 1867 r., a więc w niecałe trzy lata po upadku powstania, organizację patriotyczną, o charakterze sprawnościowo-militarnym: Towarzystwo Gimnastyczne. Dwa lata później nadano mu nazwę „Sokół”.

Organizując kolejną edycję Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej, która przypada na Rok Powstania Styczniowego, zwracamy się z prośbą o przybliżenie młodzieży tego wydarzenia i jego skutków dla naszej historii i kultury. Prosimy także, aby było ono uwzględnione w prezentowanym podczas Przeglądu repertuarze.

XIV Przegląd Poezji i Pieśni Patriotycznej tradycyjnie jużwpisuje się w miejskie
i powiatowe obchody święta Konstytucji 3 Maja. W tarnowskim teatrze odbywa się wówczas koncert finałowy Przeglądu, podczas którego laureaci eliminacji rejonowych rywalizują
o tytuł zwycięzcy i śpiewają z mieszkańcami Tarnowa pieśni patriotyczne.

Szanowni Państwo! Jak zwykle zwracamy się do wszystkich, do których dotrze niniejsza informacja z prośbą o jej rozpropagowanie wśród młodzieży oraz o pomoc w przygotowaniu występów.

Serdecznie zapraszamy do Teatru im. L. Solskiego 3 maja 2013 r.!

Regulamin XIV Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej
Karta zgłoszeni do Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej

 

Masz pytanie?
DOŁĄCZ DO NAS !

Jeśli zainteresowała Cię nasza działalność,
Jeśli dostrzegłeś w niej coś wartościowego
i interesującego dla siebie

DOŁĄCZ DO NAS !
Z Nami:
  • Dbaj o swoją sprawność fizyczną
  • Promuj polską kulturę, sztukę i tradycje
  • Szanuj wojsko i wspieraj budowę jego zaplecza
DOŁĄCZ DO NAS !

Jeśli napiszesz – odpiszemy !
Jeśli pomożesz – będziemy zobowiązani !
Jeśli zechcesz dołączyć – przyjmiemy !

ZOSTANIESZ JEDNYM Z NAS !

Brak wydarzeń